• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

ZS Nalžovice v centru dění

Den otevřených dveří v Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. koncem října uzavřel letošní sezónu dnů otevřených dveří v zemědělských podnicích, které pořádá Zemědělský svaz České republiky napříč vlastí ve spolupráci s místními územními organizacemi.

O ten zdejší den otevřených dveří se výborně postarali hned dva zástupci Zemědělského svazu ú.o. Beroun a Příbram - ing. Marie Červenková, předsedkyně představenstva ZS a zároveň předsedkyně představenstva ZS Nalžovice a.s. společně se svými zaměstnanci a ing. Bohumil Neužil, tajemník ú.o. Beroun a Příbram ZS.

Charakteristika podniku

Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. hospodaří ve středních Čechách mezi řekou Vltavou a městem Sedlčany. Klimatické poměry zde bývají mírné, průměrná roční teplota dosahuje 7,2 °C, roční srážky dosahují úhrnu kolem 500 mm, jedná se tedy o sušší region. Nadmořská výška činí v průměru 350 metrů nad mořem.

Celková výměra obhospodařované zemědělské půdy dosahuje 1550 ha, z toho orná půda činí 1220 ha, půda je zde hlinito – písčitá hnědozem. Pěstuje se zde potravinářská a krmná pšenice, ječmen, řepka, kukuřice na siláž a vojtěška. Živočišnou výrobu zastupuje 950 ks skotu, z nichž 450 je dojných krav plemene českého strakatého, ale i holštýnského. Zemědělská společnost zaměstnává 40 pracovníků. V roce 2012 byla postavena BPS o výkonu 600 kWh v areálu chovu skotu na Nové Vsi.

Osvětový program

ZS Nalžovice se rozhodla otevřít brány na farmě v Nové Vsi a pozvat na ní nejen zájemce z řad zemědělců, ale i místí a ostatní zájemce a školy ať již základní, tak i střední. Předposlední čtvrtek v říjnu tak patřil zemědělské osvětě a prohlídce farmy, stájí, dojírny i bioplynové stanice.

Od návštěvy neodradila ani nízká teplota, pošmourný a větrný den. Navzdory předešlým vytrvalým dešťům se počasí umoudřilo a za celý den nespadla ani kapka. A tak se do areálu Nalžovické společnosti dostavilo na 400 návštěvníků!

Dopoledne bylo rezervováno pro školky, základní i střední školy. Kromě komentované prohlídky areálu, bioplynové stanice, stájí, dojírny i odchovny telat, ale i zemědělské techniky, byl připraven i bohatý naučný program s poutavým vyprávěním o zemědělství, zajímavými poznávačkami a naučnou stezkou. Zájemci si mohli vyzkoušet také dojení na umělém vemeni.

K naučnému programu se svojí prezentací připojily i dvě společnosti. VVS Verměřovice představila krmné směsi a doplňky, ale také naučnou čichací stezku s krmivy i hnojem a dalšími produkty z farmy. Také plemenářská společnost CRV představila svoje pole působnosti. Od obou firem dostaly děti malé dárečky.

Také návštěvníci, kteří přišli odpoledne, se mohli dozvědět mnoho zajímavého z oblasti chovu skotu a výroby bioplynu. Jako bonus pak bylo příjemné posezení s vedením firmy u teplého nápoje a pečeného prasátka.