• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

ZS ČR na Mezinárodním studentském symposiu

Předseda Zemědělského svazu ing. Martin Pýcha se na sklonku června zúčastnil mezinárodního studentského symposia, které uspořádala Albrechtova střední škola v Českém Těšíně.

Svojí přednáškou určenou především mladým posluchačům upozornil na neustále se prohlubující problém v zemědělském sektoru. Vkusně tak doplnil symposium, jehož cílem bylo propojit přednášky a vystoupení napříč generacemi od mateřinek přes střední školy až po odborníky z praxe.

„Všichni z nás musíme jíst, proto se také neobejdeme bez zemědělství,“ řekl na úvod. „V roce 2050 bude na světě více než 9 miliard obyvatel a budeme se muset uživit. Potravinová krize se nám nemůže vyhnout. Svět je také ohrožen nedostatkem vody a střídání klimatických podmínek se bude i do budoucna prohlubovat otázka sucha. Na to se budeme muset připravit.“

Evropa by si měla také uvědomit, že pokud by se dala na ryze ekologické hospodaření, bude to znamenat, že zbytek světa bude muset produkovat potraviny, které nám budou v Evropě chybět, což s sebou ponese také masivní kácení deštných pralesů. To, co by pro nás znamenalo ekologicky, může být pro zbytek světa devastující. Proto je třeba tyto přístupy vnímat v širších souvislostech.

„Do zemědělství vstupují také modernizace a nové technologie, které jsou velmi důležité z hlediska zvyšování efektivity práce. Přesto nebo právě proto bude v zemědělství chybět kvalifikovaná pracovní síla. Do 20 let odejde do důchodu téměř polovina pracovníků a prozatím to rozhodně nevypadá, že je bude kým nahradit. To bude na mladé generaci, aby si dokázala vytyčit prospěšný cíl a dokázala aplikovat v zemědělství nejmodernější technologie“ předal přítomným žákům, studentům, ale i koordinátorům environmentální výchovy své poselství.  

Mezi vystoupením základních škol bylo také představení agroenvironmentálního kroužku, který vede hlavní organizátorka symposia a zároveň environmentální koordinátorka Albrechtovy střední školy Český Těšín ing. Anna Hromková společně s ing. Daliborem Šigutem. Žákyně prezentovaly činnost agroenvironmentálního kroužku, ke kterému dal podnět právě Zemědělský svaz ČR v rámci projektu Zemědělství žije!. Do kroužku se přihlásilo 24 dětí. Společně byly nápomocny přípravě i organizaci biojarmarku, kde představily agroenvironmentální kroužek a napomohly propagaci zemědělství veřejnosti. Následovala akce ke dni stromů, kdy se žáci dozvěděli o významu stromů a mnoho dalších zajímavostí. V průběhu kroužku nechyběla návštěva ekologické farmy chovající ovce, kozy a koně, ale i stanice mladých přírodovědců či setí a sázení kulturních plodin. Děti se dozvěděly také o chovu hospodářských zvířat a pěstování kulturních plodin.

Kroužek bude na škole probíhat také v dalším školním roce. Nejen mezi žáky totiž sklidil velké ohlasy.