• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Zemědělství žije! v roce 2015

Populární osvětový projekt na podporu agrárního sektoru Zemědělského svazu ČR s názvem Zemědělství žije! dostal i pro rok 2015 z Ministerstva zemědělství ČR zelenou a chystá se již nyní na nové výstavy a dny otevřených dveří, které letošním rokem doplní i zcela nové osvětové činnosti.

Tou první budou besedy předsedy ing. Martina Pýchy na středních zemědělských školách o budoucnosti českého zemědělství a agrární politice. Přizváni budou též přední představitelé zemědělských podniků v okolí, kteří poodhalí oponu praxe.

Také základní školy nepřijdou zkrátka. Pro oba stupně základních škol totiž připravujeme soutěžně naučný program o zemědělství. Na žáky bude čekat nejen povídání o tom, jak to chodí v zemědělství, fotografie z provozů a krátké filmy, ale také mnoho poznávacích soutěží.

V neposlední řadě oslovujeme zemědělské podniky a školní zemědělské statky nejlépe s živočišnou výrobou, které by měly zájem ukázat praxi dětem školou povinným a otevřít prostor pro konání agroenvironmentálních kroužků. Pomocí nich by se podařilo obrátit pozornost některých z nich směrem k zemědělství a napomoci k budoucí volbě střední zemědělské školy potažmo následně i zaměstnání.

I nadále počítáme s účastí na zemědělských výstavách, chovatelských dnech či dožínkách. Nedílnou součástí našich programů se staly také dny otevřených dveří, které nejlépe vystihnou podstatu zemědělského podnikání a pootevřou oči srdečně zvané veřejnosti.

Závěr roku patří již tradičně také českobudějovické jízdě zručnosti a zemědělské olympiádě.

Má-li kdokoliv zájem podpořit naši snahu, neváhejte nás kontaktovat. Uvítáme zemědělské podniky, školní statky, střední zemědělské školy, zemědělské univerzity i každého, kdo by byl ochoten se na zemědělském vzdělávání mládeže podílet a v neposlední řadě také firmy, bez jejichž podpory bychom fungovali jen velmi obtížně. 

_________________________________________________________________________________________________________

Zemědělství žije! spatřilo světlo světa v druhé polovině roku 2012. V loňském roce získalo záštitu ministra zemědělství ing. Mariana Jurečky. V roce 2014 jsme se zúčastnili 41 akcí po celé republice, přičemž naším osvětovým stánkem s mnoha naučnými aktivitami a poznáváním zemědělství na výstavách a dnech otevřených dveří prošlo 48 tisíc lidí včetně 17 tisíc dětí.