• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Zemědělství žije! navázalo spolupráci se Skutečně zdravou školou

Je důležité, aby děti věděly, odkud se bere a jak vzniká jídlo, které mají na talíři. Tento názor sdílí občanská iniciativa Skutečně zdravá škola a Zemědělský svaz ČR . Proto v rámci projektu Zemědělského svazu Zemědělství žije! navazují spolupráci a budou společně organizovat exkurze na farmy, vysvětlovat vliv zemědělství na jejich život a začlení téma zemědělství do školních hodin.

Zemědělství žije! je projekt Zemědělského svazu ČR, který se snaží zatraktivnit zemědělství v očích veřejnosti a zpopularizovat zemědělský obor mezi mladými lidmi. Cílem projektu totiž je, aby se v tomto důležitém odvětví české ekonomiky zajistila kvalitní generační obměna pracovníků. Cílovými skupinami projektu jsou děti na základních školách a jejich rodiče, žáci středních škol a široká veřejnost.

“Zájem o zemědělství jako obor zejména mezi mladými lidmi upadá, což je špatná zpráva nejen z hlediska perspektivy tohoto odvětví, ale také proto, že děti ztrácejí kontakt s přírodou a chybí jim povědomí o tom, co vše předchází tomu, než dostanou potraviny na stůl,” vysvětluje manažerka projektu Zemědělství žije! Ing. Soňa Jelínková. Přímý kontakt žáků se zemědělci a jejich prací by přitom byl pro jejich budoucí uvažování velmi přínosný.

Výlety na místní farmy jsou také součástí doporučení v programu Skutečně zdravá škola. “Po tom, co některé české školy začaly v rámci našeho programu své žáky vzdělávat o jídle, vzrostl mezi dětmi zájem o vytváření vlastních zahrádek v areálu školy nebo o exkurze na zemědělské farmy. Je tedy zřejmé, že zájem o kvalitní stravu a povědomí o tom, odkud jídlo pochází, jde ruku v ruce,” vysvětluje zakladatel iniciativy Skutečně zdravá škola Bohuslav Sedláček.

V rámci spolupráce Skutečně zdravé školy a projektu Zemědělství žije! proběhne na jaře a na podzim  několik desítek besed na školách zapojených do zmíněného programu. V rámci prezentací a poznávacích soutěží se žákům zábavnou a vzdělávací formou představí osvětový projekt Zemědělství žije!, školy dostanou k dispozici výukové materiály o zemědělství a žáci se mohou těšit na exkurze na vybrané farmy, na regionální výstavy se zemědělskou tematikou a na návštěvy  zemědělských družstev v rámci  Dnů  otevřených dveří.

Vrámci této spolupráce navštíví v zimním období Zemědělství žije! s besedami tyto základní školy: 

19.1. ZŠ Dr. E. Beneše, Čakovice 

28.1. ZŠ Prodloužená, Pardubice

2.2. ZŠ Chomutov

4.2. ZŠ Bílý Kostel nad Nisou

2.3. ZŠ Horní Jelení

10.3. Akademie hotelnictví, Plzeň 

16.3. ZŠ Pěnčín

23.3. 5.ZŠ Kladno 

14.4. ZŠ ing. M. Plesingera Neratovice