• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Zemědělství žije! na Zemi živitelce slavilo úspěch

31.8.2018

Rekordní Země živitelka byla letos i pro projekt Zemědělského svazu Zemědělství žije! Za šest dní se na stáncích zastavilo na deset tisíc návštěvníků od těch nejmenších až po seniory, kteří přišli zavzpomínat na staré časy. Naučný stánek byl letos umístěn v hale u zvířat a první čtyři dny plnil účel jako jedno ze stanovišť naučné stezky Národního centra pro genetické zdroje zvířat VÚŽV, v.v.i., která vedla mezi zvířaty a představila národní plemena. Zemědělství žije! pak přiblížilo české zemědělství, a to nejen v podobě tradičních naučných a poznávacích soutěží, ale i v podobě projekce vzdělávacích filmů, které doplnily herní koutek pro nejmenší zejména pro čekající rodiče. Pro děti zde totiž bylo nachystáno pískoviště s pšenicí a hračkami, které ani na chvilku nezelo prázdnotou. Zájem vzbudilo také umělé vemeno, na němž si i dospělí zkoušeli svůj um.

Za možnost prezentace projektu a bezproblémovou komunikaci s Výstavištěm České Budějovice děkujeme Mgr. Simoně Kunešové; za zapůjčení pískoviště a hraček ČMSCH jmenovitě ing. Blance Dřízhalové, která nám vše zajistila; za pytle s pšenicí Zdeňku Houškovi a v neposlední řadě Iloně Bečkové z VÚŽV za úžasnou dlouhodobou spolupráci a možnost zapojení do naučné stezky.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt je realizován s finanční podporou MZe.