• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Zemědělský svaz na výstavě o životním prostředí v Kolíně

Výstavu o životním prostředí k oslavám Dne země, kterou uspořádal Odbor životního prostředí MÚ v Kolíně, během tří a půl dne navštívilo 5077 návštěvníků!

Zemědělství žije! bylo při tom za pomoci studentů třetího ročníku Střední školy obchodní v Kolíně tak především dětem, ale i ostatním návštěvníkům otevřelo okno do zemědělského oboru. V rámci soutěže tak představilo průřez oborem od zpracování půdy, přes pěstování plodin až po chov hospodářských zvířat a výrobu potravin. Nahlédnout mohly děti také do dřevěného modelu stáje se zvířaty i traktorem.

Zemědělský svaz zde totiž tvořil jedno z 28 stanovišť mezi jednotlivými svazy a organizacemi se vztahem k přírodě, které MÚ dokázal pro tento v pořadí již sedmý ročník výstavy sdružit.

Zemědělství propagoval také ing. Pánek ze Statku Kutlíře, který dovezl sadu modelů zemědělské techniky. Na sousedním stanovišti se prezentoval klub obnovující tradici Kolínské řepařské drážky. V zákoutí budovy kulturního domu vládl ing. Karel Horák ze Žehuně, který dovezl na ukázku partičku zvířat – býčka a jalovičku a selátka. Nechyběla zde ani soutěž v dojení mléka na umělých vemenech a odměna v podobě tvarohů z Poděbradské mlékárny.

Kromě zemědělství se zde děti dozvěděly např. o geologii, třídění odpadu, zahrádkaření, lesech a stromech, ale i o jejich škůdcích, o včelách, houbách, rybaření, myslivosti či o chovu drobného zvířectva a ochraně volně žijících živočichů. Některé si také vyzkoušeli pletení košíků a střelbu na laserové střelnici. K vidění bylo také kovorytectví a dřevořezba. Velkou část výstavy ovládly také myslivecké trofeje.