• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Zemědělský den ZD Police

Zemědělský den v ZD Police okr. Třebíč uzavřel sérii akcí konaných s přispěním Zemědělského svazu ČR a projektu Zemědělství žije! v prvním pololetí roku 2014. Zemědělské družstvo hospodařící nedaleko hranic s Rakouskem otevřelo své brány společně s místními hasiči, školou, školkou a zámkem u příležitosti XI. Rodáckého sjezdu, který se v obci koná jednou za pět let.

Pozvání do podniku přijali i přední představitelé státu ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová a hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, který nad akcí převzal záštitu. Průvody lidí proudících z obce se zastavovali nejen u ochutnávek regionálních potravin oceněných ve stejnojmenné soutěži, potravin z produkce ZD Police a vynikajících vín z vinařství Znovín Znojmo a Vinařství rodu Saletů z Višňové na Znojemsku.

Návštěvníci nahlédli také do kotců a boudiček s prasátky a telaty a mnozí si vyzkoušeli jaké je sedět v kabině traktoru a kombajnu.

O naučný program se postaral Zemědělský svaz ČR a ú.o. Třebíč. Na stánek Zemědělství žije! přilákal soutěžemi s poznávačkou semínek, plodin, zvířat a strojů, ale i na naučnou stezku. Velmi lákavá je zkouška dojení umělého vemene, či model farmy se skotem a traktůrky, u něhož zakotví nejedno děcko.

Pro děti připravilo ZD Police také vlastní soutěž v malování obrázků na téma: jak vidím zemědělství já. Z krásných obrázků vybere porota přes prázdniny ve třech kategoriích výherce, jehož třída obdrží příspěvek na školní výlet ve výši 2000 korun. Každý zúčastněný získal dárky z produkce ZD Police. Navíc místní MŠ převzala šlapací traktůrek jako milý dar.

Dopolední program v areálu družstva obohatila také ukázka práce s policejními psy a vyhledávání drog schovaných v kufrech a traktoru.

O nevšední podívanou se postarala hasičská přípravka. Za zvuku sirén se totiž do dvora vřítili místní hasiči s dětskou posádkou, která se v mžiku ujala hašení založeného požáru. Hasiči předškoláci tak sklidili obrovský potlesk a tak odměna byla samozřejmostí.

Zemědělského dne se zúčastnila také delegací hostů z Maďarska, ale také představitelé spřátelených obcí z okolních zemí, kteří se poté odebrali na slavnostní oběd, kde starosta Police obdržel metrový koláč se znakem obce.

Poté se program přesunul do centra obce, kde pokračoval průvodem po obci, řadou vystoupení a kulturním programem. Završil jej půlnoční ohňostroj.