• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Zemědělský den v Národním zemědělském muzeu na Letné

11.6.2018

V pátek 8.6.2018 se na nádvoří Národního zemědělského muzea konal již třetí Zemědělský den. Letošní naučná stezka, kterou připravil Zemědělský svaz ČR v rámci projektu Zemědělství žije!, byla obohacena o další stanoviště a rozšířena o několik poznávacích i manuálních úkolů. Jednotlivá stanoviště mají za cíl ukázat veřejnosti důležitost zemědělství, jeho směr, ale i tradice, a hlavně pak jakým směrem se ubírají jednotlivá odvětví. Stezka tak poukazuje na propojení zemědělství, potravinářství a životní prostředí. Děti se dozvídají hravou formou o chovu hospodářských zvířat, pěstování plodin, ale i využití moderních technologií.

Do Národního zemědělského muzea přišlo 190 dětí z pražských základních a mateřských škol a další návštěvníci (převážně rodiny s dětmi), kteří přišli i přes parné odpoledne. Odměnou jim byly nejen dárečky, které od muzea a svazu získali, ale i mnoho zajímavostí, které se dozvěděli.

Velké poděkování patří také studentkám ze Střední školy dostihového sportu a jezdectví a studentům SOU Horky nad Jizerou, kteří se perfektně ujali jednotlivých stanovišť a dokázali i malým dětem přiblížit jednotlivé obory zemědělství.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt je realizován s finanční podporou MZe.