• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Zemědělský den na učilišti v Sušici

SOŠ a SOU Sušice jako většina škol pořádá na podzim den otevřených dveří, který si klade za cíl ukázat to nejlepší žákům základních škol a usnadnit jim výběr oboru, který si zvolí pro další studium či vyučení. SOU Sušice však nezůstalo pouze u takovéto prezentace.

Jedním z devíti výučních oborů je totiž také obor Opravář zemědělských strojů. Zemědělství jako takové je vnímáno jako neperspektivní obor, čehož si jsou vědomi i na učilišti. Proto již před rokem v rámci dne otevřených dveří uspořádala škola navíc také Zemědělský den s workshopem zemědělských firem, které potvrdily nedostatek kvalifikovaných mladých lidí v odvětví. A rozhodně se to vyplatilo. Do učení na opraváře zemědělských strojů se přihlásilo mnohem více žáků! Od letošního roku tak tento učební obor má opět plnou třídu.

„Zemědělský den v rámci dne otevřených dveří budeme dělat pravidelně. Po loňském úspěchu napomůže další propagaci celé školy. Zemědělský den totiž má i odkaz k historii, neboť původně SOŠ a SOU Sušice bývala ryze zemědělská škola. Dnes nabízí žákům čtyři studijní a devět učebních oborů,“ uvedl o Zemědělském dni ředitel školy ing. Jaromír Kolář.

Proto se vedení školy rozhodlo i v letošním roce pokračovat s touto velmi podařenou akcí, kterou podpořil i Zemědělský svaz ČR, Zemědělský svaz ú.o. Klatovy, Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Plzeňského kraje a Agentura venkova o.p.s.

Zemědělský den také podpořily firmy, které se SOU Sušice pravidelně spolupracují v oblastech poskytnutí praxí žákům. Tentokrát přijeli se zemědělskou technikou na dvůr školy, kde uspořádaly nemalou ukázku moderních strojů. Byly to společnosti: Agrowest a.s. Klatovy, ARBO spol. s r.o. Klatovy, SOME Šumava - středisko Klatovy, U + M Servis s.r.o. Třeboň - středisko Malý Bor, ale také VOD Svatobor Hrádek u Sušice.

Pro uchazeče o studium byly otevřené také dílny, v nichž probíhá praktická výuka podle ročníkového harmonogramu. Žáci se tak dostanou nejen k dílčím pracím, ale i k diagnostice závad, demontáži, seřizování a opravám. Samozřejmostí je i kurz svařování a možnost absolvovat autoškolu a to oboje zcela zdarma. O kvalitě učebního oboru v Sušici svědčí mj. úspěch učňů na několika soutěžích. Posledním úspěchem je umístění v celorepublikové soutěži Jízda zručnosti pořádané Zemědělským svazem ČR, kde se na prvním místě umístil Zdeněk Randák.

Zatraktivnit tento obor se škola snaží také formou stipendií pro výborné studenty. Pokud se žáci osvědčí na praxích ve firmách, obvykle mají po starostech, kde nalézt v útrobách Šumavy uplatnění.

„Díky zapojení do několika projektů ze zdrojů Evropské unie se nám podařilo vybavit nejen dílny vhodnými výukovými pomůckami. Neopomíjíme ani kontakty s okolními firmami a zemědělskými podniky a to nejen v České republice, ale i v Německu, kde je o naše učně zájem,“ doplnil ing. Kolář.

Zemědělský den ale nepřiblížil odvětví uchazečům o studium pouze z pohledu technického. Součástí byla i ukázka zemědělství ukázkami a soutěžemi s projektem Zemědělství žije! na žáky čekala naučná stezka, poznávání zemědělské techniky, plodin a zvířat, či semínek a krmiv. Pro zdatné bylo připraveno dojení umělého vemene. Za odměnu získali žáci drobné dárky.

 

Ing. Soňa Jelínková