• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Zemědělský den Kralovice

Desítky pokusných políček s kulturními rostlinami, přehlídka hospodářských zvířat a množství zemědělské techniky bude k vidění na 38. ročníku Zemědělské výstavy, kterou pořádá Kralovická zemědělská a.s. ve svém středisku na Hadačce.

Odborníci tak naleznou dostatek informací pro své další podnikání a na praktických pokusech se mohou rozhodnout pro konkrétní odrůdu zemědělských plodin, získají informace o možnostech zlepšení chovu a modernizace strojního vybavení.

Výstava však není určena jen pro odbornou veřejnost, ale také pro ostatní návštěvníky, pro něž bude připravena možnost navštívit moderní stáje, prohlédnout si další hospodářská zvířata, současnou i historickou techniku či zblízka si prohlédnout zemědělské plodiny a získat tak četné informace o současném zemědělství.

Novinkou je i zapojení do projektu Zemědělství žije!, díky němuž děti školního a předškolního věku získají základní informace o výrobě základních zemědělských komodit v rámci několika poznávacích soutěží a naučné stezky. Zpestřením akce bude i několik dalších soutěží pro všechny účastníky.

Výstava se uskuteční ve čtvrtek 26. června od 9 do 15 hodin.