• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Zemědělské soutěže mají vítěze

Již třetím rokem se na českobudějovickém výstavišti uskutečnila pod vedením Zemědělského svazu ČR v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo jízda zručnosti traktorem s vlekem a druhým rokem zemědělská olympiáda. Obě zemědělské soutěže byly určeny studentům středních převážně zemědělských škol.

Veletrh Vzdělání a řemeslo, který nabízí prezentaci středních, vyšších odborných i vysokých škol pro žáky a studenty, se na výstavišti v Českých Budějovicích konal již po dvacáté a Zemědělský svaz se tak má možnost pořádáním soutěží podílet na propagaci zemědělského oboru a propagaci učebních i studijních zemědělských oborů na středních odborných či zemědělských školách.

Letošní ročník přivítal mezi soutěžícími rekordní počet studentů nejen z blízkého okolí, ale i z odlehlých krajů.

Jízda zručnosti

Celostátní soutěže jízdy zručnosti se na českobudějovickém výstavišti zúčastnilo 22 studentů z dvanácti škol z pěti krajů České republiky. Studenti tak měli možnost vyzkoušet si jízdu na čas a přesnost v traktoru Deutz-Fahr, který zapůjčila společnost Garnea, a. s. z nedalekého Neplachova. Jízdu ztížil pětitunový návěs, jenž  pro soutěž poskytla Mechanizační fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Trasu a pravidla soutěže připravili a postavili zástupci ze SOU Blatná. Jako rozhodčí byli osloveni odborníci z praxe – pracovníci ze členských zemědělských podniků z okolí Českých Budějovic (Milan Pešek ze ZOD Blata, Tomáš Pavlásek z Agrodružstva Dolní Bukovsko a Slavomír Vlk ze ZS Dubné, ale také Petr Srb z dalekého Hospozína), kteří přísně, avšak s úsměvem hodnotili jízdu každého mladého traktoristy.

Na soutěžící čekala opět trasa, která obsahovala nejeden zapeklitý úkon - ostrá zatáčka, slalom mezi kužely, zastavení na přesnost, zacouvání do garáže, průjezd osmičkou a zastavení u podélné rampy. V jízdě zručnosti hraje důležitou roli čas, ale také přesnost. Za zbrklost se proto platilo trestnými body. Nakonec se nejšikovnějším a nejrychlejším řidičem traktoru stal Václav Aulík ze SOŠ a SOU Tábor, druhé místo obsadil Lukáš Loucký ze SOŠ a SOU Vlašim a třetí místo vybojoval František Čermák ze SOU zemědělské a služeb Dačice.

Na vítěze čekaly hodnotné dary od Zemědělského svazu ČR, ale i společností Strom Praha, Agrall, Agromachinery či DeLaval a Jatek Rosovice. Vítěz jízdy zručnosti si odnesl model kombajnu a na vítěze zemědělské olympiády čekala značková kombinéza DeLaval.

Zemědělská olympiáda

Zemědělskou olympiádu ve druhém ročníku zastoupilo 18 studentů z deseti zemědělských škol převážně třetích a čtvrtých ročníků. I letos napomohla s realizací soutěže Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity, konkrétně katedra zootechnických věd zastoupená ing. Janou Zedníkouvou Ph.D. a jejími studenty. Nejenže zapůjčili do soutěže uzdečky na koně, vidle, slámu a ohrádku, ale zajistili také dvě selata na odhad hmotnosti a osobně vypomohli s hodnocením jednotlivých disciplín.

Na soutěžící totiž kromě teoretických znalostí čekaly i čtyři manuální disciplíny. Kromě dojení umělého vemene se tak potýkali se skládáním uzdečky na koně a nakládáním slámy na kolečko s následným slalomem na čas. Čtvrtou disciplínou byl odhad hmotnosti selete pohledem a bulvy cukrové řepy s možností potěžkání. V dojení na půl minuty exceloval konečný vítěz soutěže, který za uvedený čas nadojil 600 mililitrů. Znalost soutěžních disciplín dopředu napomohla převážně „koňařkám“, které si mohly natrénovat skládání uzdečky.  Jízdu slalomem s kolečkem plným slámy většina brala jako zábavu, přesto byl boj usilovný. V odhadu hmotnosti 23 kg selete a 700 gramové cukrovky se většina studentů blížila skutečnosti.

Dále soutěžící poznávali polní plodiny, krmiva a semínka v hmotném stavu. Nejsnazší se zdálo být určování sušených plodin, poté i semen, krmiva již představovala větší problém.  Poznávací karty s dvanácti plemeny různých hospodářských zvířat včetně drůbeže daly studentům zabrat, snazší byly kupodivu detaily zemědělských strojů.

S prvotním testem s dvaceti otázkami rozdělenými do čtyř kategorií - z oblasti živočišné a rostlinné výroby, mechanizace, ale také z všeobecných zemědělských znalostí, se však potýkala většina soutěžících.

Konečný verdikt byl jednoznačný – první místo v olympiádě získal Jakub Procinger z daleké Městské SOŠ v Kloboukách u Brna p. o., z níž tak soutěžící nevážili dlouhou cestu marně. Další umístění bylo těsné. Druhé místo obsadil Václav Petrželka ze SŠ zemědělské a potravinářské v Klatovech a na třetí příčce se umístil Petr Knytl ze SZŠ a SOŠ v Poděbrady.

Na vítěze čekalo v odpoledních hodinách slavnostní předávání cen na pódiu veletrhu za účasti vedení Výstaviště České Budějovice a dalších představitelů společně s dalšími vítězi jiných odborných soutěží.

Snad všem zúčastněným studentům soutěž zpestřila výuku, získali zážitky a možnost předvést své umění či nabyté vědomosti. A to, i když se neumístili v nejlepší trojici.

Obě soutěže přilákaly mnoho diváků, i těch, kteří přijeli povzbudit svoje spolužáky i další, ať již ze středních škol, či ze základních škol, kteří se přišli podívat na veletrh.