• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Zemědělské materiály pro školy

Zemědělský svaz ČR právě vydává školní vzdělávací materiál o zemědělské výrobě s názvem „Zemědělství žije! Učíme se o zemědělství a životě na venkově“.

Výukový materiál pro základní školy ve čtyřech úrovních vznikl ve spolupráci s irskou nevládní organizací Agri Aware jako překlad s úpravou pro české zemědělské podmínky.Jedná se tak o vůbec první výukový materiál se zaměřením na zemědělství, který budou mít žáci na základních školách k dispozici. Rozšíří se tak v současné době velmi oblíbená environmentální výchova o nepostradatelnou část, kterou zemědělství beze sporu je.

 

Zmínka o zemědělské výrobě v současných učebnicích téměř chybí či je zmíněna velmi okrajově a často také s historickými údaji. Tato skutečnost také mimo jiné vedla Zemědělský svaz ČR k nutnosti řešení.

Všechny čtyři úrovně navazují na učební plán základních škol a rozšiřují poznatky na prvním stupni předmětu člověk a jeho svět, na druhém stupni přírodopis či zeměpis. Pracovní listy a další doporučené aktivity připojené ke každé kapitole však zasahují i do dalších předmětů jako je matematika, český jazyk, výtvarná či hudební výchova a další.

Školní vzdělávací sešity obsahují po osmnácti až dvaceti kapitolách od všeobecných podmínek zemědělství přes klasickou zemědělskou výrobu včetně chovu skotu, prasat, ovcí a drůbeže, pěstování obilovin, okopanin, ovoce a zeleniny. Na ně navazuje zpracování potravin a informace o zdravé výživě. Nechybí ani kapitoly o mechanizaci, zpracování půdy a bezpečnosti práce v blízkosti zemědělských strojů a při pohybu na farmě. Dnešní doba si však žádá také potřebu přírodu chránit, tudíž jsou zde zařazeny také kapitoly týkající se životního prostředí, koloběhu vody v přírodě, třídění odpadu a kvality půdy a vody.

Školní pracovní sešity v první části seznamují s danou problematikou, v druhé části nabízejí mnoho hádanek, kvízů či doplňovaček s možností malování. Pomůckou pro učitele jsou také návody na různé hry, doplňkové aktivity a různorodé pokusy.

Všechny výukové materiály se dají používat nejen při vyučovacích hodinách ve škole, ale žáci si mohou úkoly zpracovávat i doma s rodiči. Sešity jsou bohatě ilustrované a nabízejí hravou formou kvalitní výukový materiál, který seznamuje žáky se zemědělstvím.

Zemědělský svaz ČR vydává tyto pracovní sešity, jako součást projektu Zemědělství žije!, jehož jedním z cílů je přibližování významu zemědělství laické veřejnost a hlavně dětem.

Pracovní sešity jsou k volnému stažení zde a připravuje se vícenákladové tištěné vydání pro distribuci do škol.