• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Zemědělci se představili ve velkém stylu

"V pátek se žáci naší školy (ZŠ Stěbořice) zúčastnili ve vašem družstvu "Dne otevřených dveří". Díky vaší neskutečné práci, která přípravu tohoto dne určitě provázela, jsme zažili nezapomenutelné dopoledne. Věříme, že prožitky našich žáků byly tak silné, že si je nejen budou dlouho pamatovat, ale že je jednou ovlivní při výběru jejich budoucího povolání. Vaše střediska jsou čistá, upravená a na vysoké odborné úrovni. I my - učitelky, jsme získaly díky odbornému výkladu pana Tomáše Kramného spoustu informací, které určitě využijeme při své výuce." 

Těmito slovy poděkovaly paní učitelky ze základní školy nedaleko Opavy za návštěvu v ZD Hraničář Loděnice. Loděnické družstvo bylo jedno z mnoha, kde se ve dnech 20. - 22. 6. konaly propagační akce pro veřejnost a jak je vidět, opodstatnění tyto akce mají. Pro malé i velké návštěvníky je opravdu zážitkem zblízka si prohlédnout krávy a telata, vystoupat do kabiny sklízecí mlátičky nebo vidět dojírnu.

Úspěch sklidily Dny otevřených dveří i v dalších podnicích, např. v ZEAS Lysice u Blanska, v Měcholupské zemědělské (okr. Klatovy), nebo třeba v koncernu Úsovsko. Fotoreportáž, která přináší shrnutí a ohlédnutí za všemi jarními akcemi, si můžete stáhnout zde (pod uvedeným článkem). 

Kompletní seznam všech proběhlých nebo plánovaných DOD naleznete zde: http://www.zemedelstvizije.cz/dny-otevrenych-dveri

Fotografie z jednotlivých akcích naleznete zde: http://www.zemedelstvizije.cz/fotogalerie-projektu

Videoreportáž z DOD v Loděnici můžete shlédnou zde: http://youtu.be/d4QU6jMrxiM