• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

ZD Sloupnice v obležení návštěvníků

31.3.2017

Oslava jara, i tak lze chápat velkolepou akci, kterou uspořádalo ZD Sloupnice, jež ve dnech 23. a 24. března otevřelo své brány veřejnosti. První den byl věnován pozvaným hostům, kolegům z oboru, ale i mateřským, základním a středním školám. Sobota pak přivítala nejen díky nádhernému jarnímu počasí davy návštěvníků, kteří se rozptýlili po několika střediscích, aby si prohlédli, jak vypadá moderní zemědělství.  

ZD Sloupnice hospodaří na cca 3000 hektarech zemědělské půdy, z nichž přes 400 tvoří trvalé travní porosty. Ostatní plocha produkuje nejen krmné plodiny, ale i obiloviny, řepku olejku, cukrovku či brambory, které si zájemci mohou v družstvu zakoupit. Živočišnou výrobu zastupují tři kategorie zvířat – skot, prasata a brojleři. Na třech farmách se chová holštýnský skot v počtu 950 dojnic. Ročně se vykrmí 500 tun prasat a 250 tun brojlerů. Vlastní produkce masa slouží jako surovina pro uzenářskou výrobu v dceřiné společnosti Řeznictví Sloupnice. Jako doplněk se chová i 20 včelstev. Farma v Němčicích navíc disponuje bioplynovou stanicí o výkonu 1 MW. Mechanizační středisko ve Sloupnici zajišťuje také služby v zemědělství, ale i prodej zemědělské techniky.

Na dni otevřených dveří se během dvou dnů sešlo na 900 hostů, z nichž 400 tvořily v pátek děti ze škol. Všichni si akci velmi pochvalovali. Pro školy byla možnost podívat se do zákulisí zemědělské výroby vhodným doplňkem k výuce. Bývalí zaměstnanci měli možnost porovnat moderní vybavení farem i mechanizačního střediska s minulostí. Laická veřejnost vnímala tuto akci osvětově. Třešničkou na dortu pro všechny byly ochutnávky ryze českých masných produktů z dílny mistrů z Řeznictví Sloupnice a luxusní guláš, který zdarma obdržel každý sobotní návštěvník při prohlídce mechanizačního střediska.

ZD Sloupnice připravilo za pomoci zaměstnanců a studentů SZeŠ a veterinární v Lanškrouně prohlídky tří středisek se živočišnou výrobou, kde si návštěvníci prohlédli odchov telat, suchostojné krávy a porodnu, ale i produkční stáj s dojícími roboty, či bioplynovou stanici. S průvodcem či bez průvodce tak mohli nahlédnout do zákulisí zemědělské výroby. Děti si nejvíce pochvalovaly telátka, dospělou veřejnost zaujali nejvíce dojící roboti, k nimž směřovala kvanta otázek.

Převážně pro děti, ale i pro dospělé byl určen i koutek s naučnou stezkou a zajímavými poznávacími soutěžemi s názvem Zemědělství žije! Děti si mohly vyzkoušet své znalosti v poznávání plodin, semínek či zvířat. Kluci uvítali poznávání zemědělských strojů či značek traktorů. Všechny přilákalo umělé vemeno, na němž se učili dojit. Doslova bitka se strhla u šlapacích traktůrků. Ti větší měli možnost projet se moderními traktory po areálu střediska. Všechny děti odcházely s malým dárkem - taštičkou s propiskou a záložkami o zemědělství a s nafukovacím balonkem.

Většina návštěvníků, včetně učitelů ze základních a mateřských škol by uvítala takovouto akci i napřesrok.