• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

ZD Rosice centrem dění

Je tomu rok, co se prvně otevřely brány Zemědělského družstva Rosice u Chrasti na Chrudimsku. A již se areál znovu zaplnil veřejností, především dětmi. Oslavy to byly velkolepé, neboť společně se zemědělci slavila i obec.

Den otevřených dveří se totiž konal nejen v areálu družstva, v pekárně a na jatkách či v nově postaveném skladovém hospodářství, ale i v celé obci. Otevřená byla mateřská i základní škola, která se ukázala v novém rekonstruovaném hávu. Uskutečnilo se i slavnostní otevření cyklostezky Rosice – Chrast a prohlídka nově vybudovaného protipovodňového opatření v obci. K prohlídkám zvala i místní bývalá cihelna, kde již několik let sídlí muzeum venkova se starými stroji, ukázkou světnice i dalších věcí, které k vesnici a životu patřívaly.

Letošní krásné počasí, na rozdíl od loňského deště, přilákalo davy zvědavých místních návštěvníků, ale i z nedalekých vesnic a měst. Obrovským překvapením byla početná návštěva z okolních základních i mateřských škol, neboť nepřijely pouze malé vesnické školy, ale i z měst. Dětí s doprovodem učitelek nakonec dorazilo 741! A to se odpoledne přidaly další děti v doprovodu s rodiči. Celková návštěvnost tak dosáhla nad 1500 lidiček, kteří si se zájmem přišli prohlédnout zdejší podnik, který dává nejen práci místním lidem, jichž je přes 200, ale i dodává kvalitní výrobky vlastní výroby do vlastních prodejen v okolí.

Práce Rosických

ZD Rosice u Chrasti hospodaří na 2100 hektarech zemědělské půdy a chová skot a prasata. Ve zdejších stájích je 600 krav montbeliardského plemene s mléčnou užitkovostí, ale i výkrm býků. Chov prasat zastupuje nejen výkrm cca 5000 prasat ročně, ale i šlechtitelský chov. Vlastní zvířata mají výhodu v produkci kvalitního masa, které neporazí na vlastních jatkách a následně zpracuje ve výrobně uzenin. K doplnění celého systému slouží i vlastní pekárna. Nejen proto připravilo Zemědělské družstvo Rosice pro všechny děti párky v rohlících vlastní výroby, z nichž většina dětí byla nadšená.

O kvalitě zdejších produktů svědčí také řada ocenění v soutěži MLS Pardubického kraje či Regionální potravina Pardubického kraje, které si vysloužily například Rosické špekáčky či Rosický koláč.

A nezůstalo jen u párků, občerstvení doplnilo také pečené sele. Všichni návštěvníci také mohli zakoupit los do bohaté tomboly, kterou družstvo nachystalo. A prodalo se všech 5 tisíc losů.

Program doceněn

A jak bohatý program na návštěvníky čekal? Dopoledne zpestřilo kouzelné vystoupení dětí z místní mateřské školky. Odpoledne zahrála kapela Mrákotinka. Den okořenilo také vystoupení historických šermířů či ukázka hasičské techniky v akci. Práci s vodním dělem si mohly vyzkoušet i děti.

Při zahájení se slova ujal nejen předseda ZD Rosice ing. Václav Blažek, ale i starosta obce Luboš Netolický, či předseda Zemědělského svazu ú.o. Chrudim ing. František Mikan a zejména pak i ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR, který přijal pozvání a zúčastnil se dne otevřených dveří. Podívat se přijeli i např. krajský radní ing. Kroutil.

Všichni se shodli, že je potřeba propagovat české zemědělství laické veřejnosti a to zejména mladé generaci, která by jinak neměla možnost získat povědomost o tomto často opomíjeném leč nezbytném oboru. Po úvodním slovu se všichni svezli povozem s koňmi po areálu i nově otevřené cyklostezce a prohlédli si areál družstva.

Celou akci podpořily partnerské firmy. Nechyběla prezentace společnosti VVS Verměřovice, která připravila nejen poznávací soutěž krmiv, ale i čichací stezku, za odměnu si děti odnášely balónky. Plemenáři z Plemka zase rozdávali koláčky.

Velký ohlas si odnášela oblíbená přehlídka zemědělské techniky, která přilákala davy dětí, neboť kdy se dnešním ratolestem podaří vlézt si do kabinky traktoru či kombajnu. Dívky zase ocenily projížďku v sedle koní, či na kočáře.

Představila se také MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, či Regionální potravina Pardubického kraje. Veřejnost si prohlédla také nově zprovozněný komplex skladů, a to i shůry či zavítala do palírny ovoce.

Poznávání s nadšením

Aby nezůstalo pouze u zábavy, čekal na školy i děti s rodiči velmi důležitý úkol ve spojení hned se dvěma naučnými stezkami a dalšími soutěžemi a poznávačkami např. semínek či plodin a hospodářských zvířat. S obsluhou stanovišť pomohli studenti z chrudimské Střední zemědělské školy pod vedením zaměstnanců ZD Rosice a Zemědělského svazu ú.o. Chrudim.

Nejen pro děti pak byla určena poznávací naučná stezka, kde na několika stanovištích byla živá drobná hospodářská zvířata, ale i ryby z vlastních chovů v akváriu. Děti poznávaly druhy zvířat, dospělí si mohli troufnout na poznávání plemene.

Druhou naučnou stezku obohatily otázky dle odvětví zemědělské výroby. Kdo nevyzkoušel dojení z umělého vemene, mohl si zkusit podojit hned umělou krávu.

Na co ale většina dětí i učitelů přijela, byla prohlídka stájí, dojírny či ustájených telat a prasat. Společnost Plemko se postarala i o poutavé povídání o plemenitbě. Děti si pohladily telátka a viděly provoz celé farmy.

Nadšení dětí i učitelek potvrdila také ZŠ v Rosicích, která se vypravila na den otevřených dveří s nadšením. Děti byly unešené nejen stroji, prohlídkou stájí, ale i naučnou stezkou se zvířaty. Mnohé se proto vracely i odpoledne ať již s rodiči či samy. „Laťka byla posazena opravdu hodně vysoko. Děkujeme všem, kdo se na dni otevřených dveří podíleli, že jsme měli možnost dětem ukázat, jak dnes vypadá zemědělství a jaké výsledky tato práce přináší,“ nechala se slyšet ředitelka školy. O nadšení svědčí také obrázky, které děti malovaly ve výtvarné výchově.