• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Zajímavé akce na Novojičínsku

Besedy o zemědělství na základních školách, ale i třídenní výstava koní a hospodářského zvířectva za podpory územní organizace Zemědělského svazu Nový Jičín jmenovitě Aleny Hubové. To je bilance uplynulého měsíce na Novojičínsku.

Několika besed na Základních školách ve Starém a Novém Jičíně se zúčastnilo celkem na 80 dětí. Besedy na ZŠ ve Starém Jičíně se zúčastnili žáci třetích tříd pod vedením Mgr. Jiřího Adamce. Hodinovou přednášku na téma zemědělství a chov hospodářských zvířat děti zaujala, následovala hodina praktických ukázek a poznávacích soutěží, kterých se zhostili žáci na svůj věk velmi dobře. Další beseda se uskutečnila na ZŠ Komenského v Novém Jičíně. Tentokrát byli účastníky osmáci pod vedením Mgr. Jaroslava Pavlíka, který má k zemědělství velmi blízko. Sám totiž hospodaří. Na žácích to bylo vidět, neboť pokládali četné otázky a také poznávání zvládali výborně.

Další akcí, které se zúčastnil i stánek Zemědělství žije!, byla výstava koní a hospodářského zvířectva v areálu Školního zemědělského podniku Nový Jičín – Žilina. Akce byla určena pro odbornou i laickou veřejnost, ale i pro odborné školy. Hlavní náplní byla přehlídka a hodnocení koní, ale také vozatajské a parkurové soutěže. Zajímavostí byla i ukázka péče o koně, včetně ukázky podkování koní či práce s lasem. To vše s odborným výkladem.

 

Soňa Jelínková