• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Zájem o zemědělskou osvětu

Projekt Zemědělství žije! má za sebou další půlrok osvěty. Během dvou desítek akcí se podařilo oslovit více než deset tisíc dětí, které byly na naučné aktivity pozvány prostřednictvím školních výletů, či přišly samy v doprovodu rodičů. Všechny akce navštívilo celkem 27 tisíc návštěvníků.

Osvětový projekt Zemědělského svazu ČR s názvem Zemědělství žije! představil zajímavé aktivity napříč Českou republikou. Snaží se tak přiblížit zemědělské odvětví mladé generaci a odbourat četné předsudky, které ve společnosti panují.

 

S naučným stánkem, poznávacími soutěžemi, zemědělskou stezkou a plakátem cest zemědělských komodit se mohli návštěvníci setkat v osmnácti okresech od Klatovska až po Vsetínsko, od Semil až po Uherský Brod, kde právě proběhla první akce v letošním roce, a tou byla soutěž Mladí talenti pro střední zemědělské školy, kam na naučný program pozvala ú. o. Zemědělského svazu Uherské Hradiště také školy základní.

Několik dní nato se konala jedna z největších výstav, jíž se Zemědělský svaz ČR s projektem Zemědělstvím žije! účastnil. Brněnské výstaviště hostilo veletrh Techagro 2014. Naučný stánek v těsné blízkosti hospodářských zvířat byl v obležení dětí zvaných ze škol a školek a také těch, které sem zavítaly s rodiči. Není proto divu, že tato výstava patřila co do návštěvnosti k nejpočetnějším. Navíc se pyšnila také dalším prvenstvím - Zemědělský svaz ČR zde totiž vyhodnocoval první celorepublikovou obrázkovou a literární soutěž pro žáky a studenty s názvem „Moderní české zemědělství očima dětí a studentů“.

Pro připomenutí: vítězem obrázkové soutěže se stala Simona Myšáková z Krchleb, za druhý stupeň bodovala Anna Bajtlová z Mladé Boleslavi a střední školy velmi oslavně reprezentoval Ivan Ptáčník ze Zemědělské akademie v Humpolci. Jeho výborná práce či rozhovor s tímto mladým vítězem se dostali až na stránky několika novin a časopisů.

Také další vícedenní akce bodovala. Mimořádně povedená Výstava o životním prostředí v Kolíně, kde se Zemědělský svaz stal součástí naučné stezky napříč všemi možnými obory přírodních věd, totiž přilákala do útrob kulturního domu na kolínském náměstí přes pět tisíc dětí!

Pak již následovala smršť dalších akcí. Dny otevřených dveří střídaly výstavy, chovatelské dny či jiné soutěže. Ze zemědělských podniků otevřely své brány pro veřejnost ZD Mostek, ZD Kouty, ZEA Rychnovsko, a.s, Agro Jesenice a.s., Agra Řisuty s.r.o., ZAS Mžany a.s., ZOD Kolinec, Agropodnik Košetice a.s, ZS Zalužany a.s., ZD Kokory, Kralovická zemědělská a.s. a ZD Police. Otevřít stáje a přilehlé prostory, zajistit občerstvení a bohatý program pro návštěvníky stojí podniky i spolupracující firmy mnoho úsilí, ale i financí. Proto patří všem zúčastněným velký dík za práci navíc, která však rozhodně není zbytečná.

K zemědělským podnikům se ale přidaly také další společnosti, tentokrát z řad prodejců zemědělské techniky. I do areálu s vystavenou mechanizací byly pozvány děti, které velmi ochotně střídaly kabinky traktorů a kombajnů. Poděkování tak patří i společnostem Farmet a.s., Daňhel Agro a.s. a Bednar FMT, které připravily pro děti také hodnotné dárky.

K oblíbeným akcím patřily také chovatelské dny, z nichž některé zavedly návštěvníky také do stájí pořádajícího podniku. K vydařeným patřily chovatelské přehlídky v Roprachticích, Mžanech, Košeticích, Syřenově a Kralovicích. Kromě přehlídek skotu se zemědělská osvěta objevila také na výstavě ovcí a koz na Vsetínsku či na soutěži chladnokrevných koní u Zemědělské fakulty JČU v Českých Budějovicích.

O tom, že snaha ukázat dětem i neznalé veřejnosti moderní české zemědělství má smysl, svědčí i zájem návštěvníků. Někteří se na stánek Zemědělství žije! vraceli za dalšími soutěžemi, jiní si ochotně odnášeli odkaz na webové stránky www.zemedelstvizije.cz, kde jsou všechny poznávací a naučné materiály ke stažení. Velký zájem je zejména ze stran učitelů základních škol, kteří jsou za doplňující materiály k výuce této přírodní vědy velmi vděční. Proto také ve spolupráci s irskou organizací Agri Aware vznikly čtyři úrovně školních sešitů s pracovními listy, které jsou na stánkách projektu volně ke stažení a velmi vhodně doplňují výuku v rámci environmentální výchovy.

Na závěr se sluší poděkovat všem sponzorům za dárky pro děti, bez nichž to v dnešní době příliš nejde, ale i všem lidem, kteří nám zachovávají svou přízeň. Ani bez nich by tento projekt nemohl fungovat. Poděkování si zaslouží také studenti několika středních zemědělských škol, kteří vypomohli na naučné stezce, pracovníci územních organizací ZS za ochotu a pomoc s realizací akcí, chovatelské svazy za svou přízeň a možnost se připojit k řadě akcí a všem, kteří svojí pomocí přispěli k realizaci zemědělské osvěty.

Speciální poděkování patří ing. Janu Kocmánkovi ze Státního statku Poděbrady za dvě umělá vemena, která nám poskytl, a která nelze jinak sehnat. A tak i děti a dospělí mohou na stánku Zemědělství žije! okusit těžkou práci našich babiček.

Projekt „Zemědělství žije!“, jehož cílem je zemědělská osvěta mezi laické veřejnosti a především mladých lidí a dětí, spatřil světlo světa na konci roku 2012.

Zemědělský svaz ČR skrze tento projekt podpořený Ministerstvem zemědělství ČR, který v letošním roce získal také záštitu ministra zemědělství ing. Mariana Jurečky, se snaží formou vědomostních soutěží, dnů otevřených dveří a zemědělských výstav zvýšit základní informovanost o důležitosti zemědělského oboru a propojení s dalším průmyslem, o modernizaci dnešního hospodaření a perspektivě zemědělského povolání.