• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Výstava o životním prostřední v Kolíně

V městském kulturním domě v Kolíně se konala od 22. do 25. 4. Výstava o životním prostředí v termínu letos již po osmé. Výstavu uspořádal odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín s mnoha partnery pod záštitou místostarosty Kolína Mgr. Ing. Jana Pospíšila, MBA.

Sál kolínského kulturního domu se na 4 dny proměnil v ostrůvek přírody. Na návštěvníky zde čekaly lesní stromky, živé rostliny, různé dřevěné dekorace, vycpaná a živá zvířata. Na chodu výstavy spolupracovala Střední škola obchodní Kolín.

V rámci výstavy se koná vědomostní soutěž pro děti, s níž pomáhali právě studenti střední obchodní školy. Při vstupu dostane každé dítě hrací kartičku a poté po zodpovězení otázek na každém z 24 stanovišť, které byly zaměřeny na jinou oblast. Na stanovištích děti mohly hádat druhy květin, lesní či domácí zvířata, psy, ryby, dřeviny, myslivost, ale také se mohly naučit důležitá telefonní čísla na hasiče, policii a záchrannou službu dostane razítko. Pokud dítě odpověď nevědělo, samozřejmě mu odpověď byla zodpovězena a v rámci časových možností vysvětlena. Za vyplněnou kartičku si děti odnášely hodnotné ceny, které připravili do soutěže sponzoři.

Děti si také mohly vyzkoušet zastřílet na střelnici či si prohlédnout výstavu mysliveckých trofejí, sokolníky a práci kovorytce či košíkáře.

Každoročně proudí na výstavu davy návštěvníků. V dopoledních hodinách zejména třídy dětí z mateřských, základních a středních škol, odpoledne pak družiny nebo děti s rodiči. Výstava má ale také pravidelné návštěvníky z řad široké veřejnosti.

Výstava si klade za cíl ukázat široký pohled na životní prostřední, celkově přírodu, myslivost, zemědělství atd. Je nutné děti seznámit s tím, jak to chodí v přírodě, jak by se měly starat o životní prostředí a naučit je zábavnou formou spoustu nových věcí.

Vysoká návštěvnost ukazuje, že výstava se líbí a má smysl dělat takovéto zábavně vědomostní akce.