• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Výstava o životním prostředí v Kolíně se blíží

Zemědělský svaz České republiky se již tradičně účasní ojedinělé výstavy s přírodní tématikou určené především pro děti. Výstava o životním prostředí v Kolíně letos přináší téma „Voda“.

Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Kolíně připravil pro veřejnost výstavu o životním prostředí zaměřenou na environmentální výchovu dětí, mládeže, ale i dospělých, kterou pořádá k oslavě Dne Země ve dnech 20.-23. dubna 2016 v prostorách Městského společenského domu v Kolíně a na Karlově náměstí. Záštitu nad akcí převzal místostarosta Mgr. Michael Kašpar. Slavnostní zahájení proběhne dne 20. dubna 2016 v 8:45 hod.

Výstava je opět koncipována jako jedna velká poznávací soutěž, po jejímž úspěšném zvládnutí budou soutěžící podle svých znalostí odměněni. Hlavním tématem letošního ročníku je voda a heslo „Voda je život“. Soutěže budou z oblasti čištění odpadních vod, námořní dopravy, ochrany vod při haváriích, rybářství, úpravy pitné vody, dendrologie, mykologie, myslivosti, nakládání s odpady, péče o handicapované živočichy a opuštěné psy, posuzování provozní bezpečnosti dřevin, včelařství, výroby řepkového oleje, zahrádkaření, zemědělství a zoologie. 

Zemědělský svaz ČR na stanovišti s názvem „Zemědělství žije!“ chystá poznávání a ukázky tradičních plodin, semínek či zvířat, ale i malý kvíz na téma „Voda“. Sucho a nedostatek vody jsou totiž v posledních letech velkým strašákem zemědělců. Dozvíte se tedy, kde všude a jak voda slouží. Pouze s vodou „Zemědělství žije“!

Těšíme se na Vás