• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Výstava o životním prostředí v Kolíně

Ani letos nebude chybět Zemědělský svaz České republiky na velmi oblíbené výstavě nejen pro školy, kterou ve dnech 23. až 26. dubna pořádá Městký úřad, obor životního prostředí v Kolíně v kulturním domě na náměstí. 

Hlavní program výstavy, pořádané k oslavě Dne Země, budou tvořit již tradičně poznávací soutěže s tématikou životního prostředí. Soutěže jsou připraveny pro děti, mládež, ale i pro dospělé.

Zemědělský svaz pro letošní rok ukáže nejen poznávací karty s hospodářskými zvířaty, plodinami a stroji, dále pak prohlídku semínek zemědělských plodin a plakát "poznáváme zemědělství", ale také dopřeje dětem projít si naučnou stezkou se sedmi zastaveními. nebude chybět ani dřevěná farma a navazující expozice modelů zemědělské techniky, kterou zapůjčil ing. Pánek.

 

Také letos je opět připraveno několik úplně nových soutěží. Soutěže budou z oblasti dendrologie a dendrometrie, entomologie, geologie, lesnictví, mykologie, myslivosti, nakládání s odpady, ochrany přírody, ochrany ovzduší, péče o handicapované živočichy, posuzování provozní bezpečnosti dřevin, rybářství, včelařství, zahrádkaření a bylinek, zemědělství a zoologie a dalších příbuzných oborů.

Samostatnou soutěží bude střelba na laserové střelnici firmy S-servis bke, s.r.o., kde tři nejlepší střelci do 10 let a tři nejlepší v kategorii 10 - 15 let obdrží medaile. Tři celkově nejlepší střelci do 15 let věku obdrží za svoji zručnost poháry. Starší 15 let si samozřejmě mohou zastřílet také, ale bez nároku na odměnu. Další zajímavá soutěž, organizovaná samostatně, bude probíhat na stanovišti FARMA, kterou připraví Ing. Karel Horák ze Žehuně, těšit se můžete na živá hospodářská zvířata. U tohoto stanoviště bude probíhat ještě soutěž, kterou zajišťuje společnost Polabské mlékárny, a.s. Na výstavě budou prostřednictvím zábavných soutěží prezentovat svoji činnost Český svaz včelařů se soutěží „Co znáš o včelách“, Český zahrádkářský svaz Kolín pak se zaměřením na bylinky a ovocné stromy. Česká tábornická unie – T.K.

ARNIKA Kolín společně s Regionálním muzeem v Kolíně se zaměří na faunu mokřadů, včetně ukázky živých žab. Národní kategorie zvláště chráněných území na ORP Kolín představí Správa CHKO Kokořínsko.

Tradičně silně zastoupeným odvětvím je odpadové hospodářství. Soutěže zaměřené na toto téma zorganizují společnosti ASEKOL s.r.o., AVE Kolín s.r.o., ELEKTROWIN a.s., EKO-KOM, a.s. a REMA Systém a.s. Historii a význam cukrové řepy zprostředkuje Kolínská řepařská drážka.

Péči o handicapované živočichy představí Záchranná stanice v Pátku, můžete se těšit i na živá zvířata, mezi nimiž určitě nebudou chybět netopýři. Studenti Středního odborného učiliště z Čáslavi zajistí aranže hlavního podia i soutěžních stanovišť a zároveň soutěžní stanoviště zaměřené na poznávání rostlin a šišek jehličnatých dřevin.

V průběhu celé výstavy pak budou předvádět různé způsoby aranžování květin a rostlin, což si budou moci vyzkoušet  i návštěvníci. Společnost SAFE TREES, s.r.o. představí důležitost hodnocení stromů ve městech v rámci projektu Stromy pod kontrolou. Do geologické historie planety Země nám nechá nakouknout soutěžní expozice firmy Českomoravský štěrk, a.s. Firma JON THERM připraví soutěž na téma „Čistý vzduch pro Kolínsko“ prostřednictvím ekologického způsobu vytápění.

Odbor životního prostředí a zemědělství si pro vás přichystá lesní soutěžní stanoviště, kde dostanete příležitost prokázat znalosti z poznávání lesních dřevin, dřeva, ale i produktů dřevozpracovatelského průmyslu. Druhým soutěžním stanovištěm odboru životního prostředí a zemědělství bude v loňském roce oblíbené poznávání hub. Okresní myslivecký spolek v Kolíně zajistí soutěž se zaměřením na uzlování a v případě zájmu představí i principy a ukázku lesnické pedagogiky.

Mezi stálice na naší akci patří soutěžní stanoviště Českého rybářského svazu a Psího útulku a nebudou chybět ani letos. Na zajištění vybavení a zapůjčení sladkovodních ryb pro stanoviště Českého rybářského svazu se podílí také Ing. Štěpán Romočuský z Rybářství Miškovice. Tradičně svou činnost představí dřevořezbář pan Vlastimil Patera, kovorytec pan Jaroslav Smrčka a tuto dvojici doplní manželé Havlíkovi s ukázkou výroby dřevěných lžic a ručního pletení. V pátek se k nim pak připojí manželé Bartlovi s ukázkou pletení košíků a ošatek. Další ze zcela nových soutěží bude zaměřena na škůdce lesních dřevin a zajistí ji Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze.

S hladkým průběhem akce nám v letošním roce opět pomohou studenti a pedagogický sbor Střední školy obchodní z Kolína IV, Štáralky, za což jim patří velké poděkování.

Zároveň budou na svém nesoutěžním stanovišti předvádět ozdobné balení dárků.

Nesoutěžní, ale jistě zajímavá stanoviště připraví společnost Dalkia Kolín, a.s. a Český svaz chovatelů, okresní organizace Kolín. Pro příznivce kvalitního oblečení do přírody bude připravena prodejní výstava společnosti DIANA STYL z Českého Brodu.

O ukázku práce s dravci se v letošním roce postará 21. základna taktického letectva Čáslav. Ukázky budou probíhat ve dnech 23. a 24. dubna od 9:00 hod. do 12:00 hod. Pevné místo na naší akci má také chovatelská přehlídka trofejí. Z myslivosti budou k vidění i trofeje zvěře ulovené v mysliveckém roce 2013 na území obcí s rozšířenou působností Český Brod a Kolín. S mysliveckou tématikou souvisí také myslivecká hudba, kterou na slavnostním zahájení předvedou studenti České lesnické akademie Trutnov.

 

Kromě výše uvedeného stálého programu proběhnou každý všední den vždy od 16:00 hod a v sobotu od 10:00 hod. následující přednášky:

Středa 23. dubna

Roubování a ošetřování ovocných stromů

-přednáší instruktoři Územního svazu Českého zahrádkářského svazu pan Karafiát a pan Materna.

Čtvrtek 24. dubna

Lovecká plemena psů

-přednášku spojenou s ukázkou psů zprostředkuje pan Beran.

Pátek 25. dubna

Nové odrůdy zeleniny a bylinky v kuchyni

-přednáší instruktor Územního svazu Českého zahrádkářského svazu pan Lacina a tajemnice základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kolín paní Moskalová.

Sobota 26. dubna

Včely a člověk

-přednáší učitel včelařství pan Jaromír Růžička.