• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Ve znamení poznávání

První letošní výstava se Zemědělstvím žije! je již za námi. Pět dnů mohli návštěvníci brněnského veletrhu nalézt naučný koutek v barvách Zemědělského svazu v těsné blízkosti hospodářských zvířat. A nebylo jich málo. Zejména neděle, která patřila i z pohledu celé výstavy k rekordním dnům v historii, nenechala poznávání na chvilku oddychnout. Ani další dny nebylo o děti i dospěláky na stánku nouze.

Naučný program pro školy

Výjimečným dnem byl i čtvrtek, kdy se na výstaviště dostavili žáci základních škol v doprovodu svých učitelů, aby se zúčastnili doprovodného naučného programu se Zemědělstvím žije!

Veletrh Techagro tak přinesl obrovskou příležitost ukázat veřejnosti a dětem kus zemědělství a to v lesku a slávě.

Navštívili naučnou stezku, zkusili různé poznávačky, vyslechli si spojitost zemědělství a potravinářství. V doprovodu průvodců se dozvěděli zajímavosti z chovu skotu, prasat i ovcí a koz. Navíc se podívali také do expozic živočišných technologií, kde se jich ujali zástupci společností DeLaval s.r.o. a Bauer s.r.o., aby jim ukázali, jak funguje dojící robot, či na modelu farmy vysvětlili, jak to chodí na dojírně.

Velký dík patří také „strojařům“ společností Strom Praha, Agrall a Krone, kteří neváhali a ujali se dětí v pravém slova smyslu. Kdy jindy se městským ratolestem podaří navštívit kabinu traktoru či kombajnu a řezačky a z blízka si prohlédnout další zemědělskou techniku, nebo si vyzkoušet simulátor orby?

A navíc si odnesli různé dárečky od jmenovaných firem, ale také od Agri CS, Agrobiosfer, Agromex, BDTech,  Dagros, Farmet, F Agro Tišnov, Fuchs Oil, GE Monoey Bank, Pöttinger, Waldviertler Sparkasse Bank

Speciální poděkování patří také ing. Petru Srbovi nejen za pomoc na stánku.

 

Soutež „Moderní české zemědělství očima dětí a mládeže“

Ve čtvrtek se také uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků obrázkové a literární soutěže „Moderní české zemědělství očima dětí a mládeže“ s předáváním cen přítomným výhercům.

V obrázkové soutěži se sešlo skoro 250 obrázků. Vybrat z nich pouhou desítku nejlepších, bylo velmi obtížné, mnohdy rozhodly detaily. Všem dětem, ale i jejich paním učitelkám, patří obrovský dík, že našly čas a namalovaly takové krásné obrázky.

Na návštěvnících však bylo určit, který z nich je ten nej.

 

Vítězný obrázek namalovala: Simona Myšáková, Krchleby

Druhé místo obsadil: Milan Janda, ZŠ Holzova Brno

Třetí místo patří: Patricie Benčeková, ZŠ Mrákov

Ve facebookovém hlasování vyhrála: Agáta Příložná, FZŠ Chodovická, Praha 9

 

Z vyplněné a odevzdané stovky hlasovacích lístků vylosoval přítomný Milan Janda tři výherce, kteří od Zemědělského Svazu obdrží poštou malý dárek.

 

Jsou to:

Václav Tesař, Kostelec nad Orlicí

Gábina Hublerová, Šerčice

Ladislav Elefant, Brno

 

literární soutěži, kdy studenti měli za úkol napsat úvahu na téma: Moderní české zemědělství, se sešlo dvacet prací. Naprostá většina z nich vidí moderní zemědělství jako ekologické, ale zároveň si uvědomují potřebu podporovat české produkty.

Ani zde nebyl výběr příliš snadný.

Cenu v kategorii druhý stupeň základní školy získala: Anna Bajtlová z Mladé Boleslavi

Vítězem se stal: Ivan Ptáčník z České zemědělské akademie v Humpolci

Cenu za druhé místo si odnesla: Klára Buriánková ze Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město

Třetí místo obsadila: Andrea Dočekalová z Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy Boskovice

I všem ostatním studentům patří velký dík za velmi zajímavé úvahy.

 

Hodnotné ceny do soutěže věnovali:

Agrall zemědělská technika Bantice

Agromachinery

Bauer Technics s.r.o.

Chovservis

DeLaval s.r.o.

Kubota CZ

Strom Praha

Zastoupení značky Krone pro Českou republiku

 

Všem sponzorům velmi děkujeme!