• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Starojicko a.s. centrem dění

U příležitosti 20. výročí založení akciové společnosti otevřela veřejnosti poprvé v historii své brány zemědělská společnost Starojicko a.s., během tří resp. dvou dnů otevřených dveří se přišlo podívat do areálu podniku více než tisíc návštěvníků.

Čtvrteční den patřil školám. Pátek dopoledne zavítaly do areálu další třídy nedaleké školy, v poledne poctil svou návštěvou Starojicko a.s. ministr zemědělství Marian Jurečka, který se ujal slavnostního zahájení a poté se odebral společně s chovateli skotu z širého okolí na poradu s tématem mléčné krize. Páteční odpoledne a celá sobota již patřily široké veřejnosti.

Dny otevřených dveří se nesly v duchu pozitivní nálady. Podnik navštívily stovky zájemců o prohlídku stájí, zemědělské techniky, bioplynové stanice i technického zázemí. V pátek zahrála i dechová kapela. Na účastníky čekalo bohaté občerstvení nejen z vlastní produkce. Starojicko a.s. totiž vlastní také pekárnu s cukrárnou.

Den první

Čtvrteční sluneční den provázel na cestě do areálu společnosti Starojicko a.s. žáky Základní školy ze Starého Jičína. Vyrazily ze školy po dvou třech třídách. Již za branou Starojicka stálo několik zemědělských strojů zapůjčených společnostmi Agromex, Lukrom, BV Polanka a 1. Slezská strojní Opava.

K vidění byla i hasičská technika, speciální vojenské vozidlo či soutěžní Dakar. Na programu byla nejen komentovaná exkurze po celém areálu, ale i zábavné soutěže cestou mezi stájemi se možností namalovat křídou na zem kravičku, jakou děti ve stáji viděly či traktor.  Na ukázku byl připraven také velký model farmy i s polnostmi a téměř „funkční“ zemědělskou technikou.

Na konci exkurze čekal na žáky naučně poznávací program s projektem Zemědělství žije! Žáci si vyslechli proč je zemědělství důležité a jaké funkce plní i s odkazem na produkci nezbytných potravin. Během soutěží poznávali semínka, suché i živé kulturní, zvířata či zemědělské stroje, dozvěděli se jaké potraviny, odkud pochází, skládali puzzle, poznávali po hmatu a po čichu zemědělské propriety a mnozí si také vyzkoušeli dojení z umělého vemínka. Tentokrát se o poznávání krmiv pro hospodářská zvířata postarala společnost k tomu stvořená a tou byla spolupracující firma VVS Verměřovice, která ve se Starojicku a.s. stará o minerální doplňky pro dojnice. Navíc připravila také čichací stezku, v níž nechybělo mléko, některá krmiva ani hnůj.

Na závěr návštěvy obdrželi všichni žáci nejen dárečky v podobě záložek Starojicko a.s. s cestou mléka, plakáty od CRV, balonky od VVS Verměřovice, Zemědělské týdeníky a další propagační materiály o zemědělství od Zemědělství žije!, ale i občerstvení od společnosti Starojicko a.s. včetně drobného dárku.

Den druhý

Páteční dopoledne zpestřila návštěva osmé a deváté třídy ze Základní školy Hodslavice. I pro ně byl přichystán stejný naučný i zábavný program.

Před polednem se na farmu společnosti sjeli také chovatelé z širého okolí, kteří netrpělivě očekávali příjezd ministra zemědělství Mariana Jurečky. Ke slavnostnímu zahájení zahrála dechová kapela.

Slova uvítání se ujal ředitel společnosti Milan Krumpoch, který v krátkosti představil zemědělský podnik, který hospodaří na 3050 ha zemědělské půdy, chová 740 dojnic holštýnského skotu a provozuje bioplynovou stanici o výkonu 750 kW. „Jako čtvrtá noha židle pro zachování stability doplňuje zemědělskou výrobu pekárenská a cukrárenská výroba,“ nechal se slyšet Milan Krumpoch. 

Neváhal také zmínit katastrofální krizi mléčného sektoru, která v posledním měsíci vygradovala cenou 5,80 za litr mléka, tedy hluboko pod nákladovými položkami. Zároveň tak poprosil ministra zemědělství, aby se zasadil o urychlené řešení této krize.

Ministr zemědělství ing. Marian Jurečka poděkoval za pozvání a v krátkosti zmínil, že bere zemědělství jako poslání, které musí člověk dělat srdcem. „Je vůle vlády, abychom toto poslání podpořili. Věřím, že se podaří nalézt takové opatření, které v době mléčné krize chovatelům pomůže. Česká republika má ve výrobě obrovský potenciál, o kterém svědčí také záporné saldo některých komodit. Musíme jen přesvědčit veřejnost, aby nakupovala české výrobky. Děkuji všem, kteří toto respektují,“ zaznělo z úst ministra zemědělství.

K tomu se vyjádřil také místopředseda Zemědělského svazu ČR ing. Jaromír Řezáč slovy: „Živočišná výroba má na slunci svoje nezastupitelné místo. Proto si mléčná krize zasluhuje okamžitého řešení. Statek bez skotu je jako měšec bez peněz,“ dodal. Slavnostního zahájení se zúčastnil také starosta Starého Jičína ing. Rudolf Hrnčíř.

Po zahájení se chovatelé v čele s ministrem Zemědělství odebrali na poradu týkající se právě zmíněné mléčné krize, z níž vyplynulo mnoho dotazů a informací o podporách, které ministerstvo pro živočišnou výrobu chystá. 

Den třetí

Ani sobota nedala převážně průvodcům po farmě odpočinku. Především dopoledne se dvůr zaplnil návštěvníky, pro něž byl připraven z pohledu laika netradiční program. I přes mírný déšť ani odpoledne v žádném případě nezel areál podniku prázdnotou. A návštěvníci při odchodu s dobrou náladou ještě na vrátnici zakoupili z mléčného automatu lahodný nápoj.

 

Soňa Jelínková

foto: Darina Orlitová