• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Soutěž a workshop součástí vzdělávání

SOŠ a SOU Sušice ve spolupráci se Zemědělským svaz ČR ú.o. Klatovy uspořádala pro studenty oboru Opravář zemědělských strojů besedu na téma perspektiva zemědělství v České republice.

Besedu zahájil svou přednáškou sám předseda Zemědělského svazu ČR ing. Martin Pýcha, který informoval studenty oboru o nepostradatelnosti nových lidí v zemědělství, o situaci v sektoru v České republice, ale také o světovém vývoji. Zdůraznil potřebu výroby potravin, ale také možný dopad sucha na zemědělskou výrobu. Po jeho přednášce se slova ujala Jiřina Jandová za ú.o. ZS ČR Klatovy, která přivítala představitele předních zemědělských podniků na Klatovsku. Byli jimi Ing. Josef Jonáš - ZOD Hlavňovice, Ing. František Trnka - OD Soběšice, Ing. Zdeněk Částka - Agrospol Malý Bor a.s., Ing. Jan Pavlíček - VOD Hrádek u Sušice a Václav Šmat - VOD Velký Bor. Hovořilo se o charakteru podniků, zemědělství, ale i potřebě mladých zaměstnanců v zemědělství a jejich perspektivě.

Mezitím se v areálu školy konala soutěž oboru Opravář zemědělských strojů, jejíž krajské kolo letos připadlo právě na SOŠ a SOU Sušice. Záštitu nad ní převzal ing. Martin Pýcha, předseda ZS ČR.

Soutěž měla 8 pracovišť: teoretický test, poznávací test, svařování plamenem, soustružení čepu, vykování skoby, zámečnická práce, seřízení vstřikovače, seřízení ventilů.
Soutěže se zúčastnilo 7 škol (Sušice - dvě družstva, Horažďovice, Rokycany, Kralovice, Bor u Tachova, Horšovský Týn, Cheb). V kategorii týmů se prosadil domácí tým č. 1 ze Sušice, a to před Kralovicemi a Horšovským Týnem.

V soutěži jednotlivců vyhrál ze Sušice Václav Straka (705 bodů), před Jiřím Vacíkem z Kralovic (668 bodů) a Jakubem Hnykem ze Sušice (624 bodů).

Partnerem soutěže byly firmy Agrowest Klatovy a ARBO Klatovy, které poskytly věcné ceny pro všechny soutěžící. Obě společnosti se školou úzce spolupracují.
Navíc společnost ARBO Klatovy se školou spolupracuje již od data jejího vzniku a letos oslaví 25 let od založení, ale i spolupráce. Není tedy náhodou, že právě téměř třetina jejich zaměstnanců (převážně mechanici) jsou absolventy sušické školy.

ARBO Klatovy poskytuje prostor pro praxi vybraným studentům, kteří mají zájem vzdělávat se v moderních technologiích, oplátkou jim je jednak možnost získat stipendium, ale také záruku na práci po absolvování školy. „Výhodou této spolupráce je, že si vychováme vlastní pracovníky, kteří se během praxe při škole sžijí s pracovní náplní, ale i s kolektivem a zároveň dáme studentům šanci uplatnit se,“ říká ing. Karel Koudelka, jednatel společnosti ARBO Klatovy. „Ročně můžeme takto podpořit dva až tři studenty.“