• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Radešínská Svratka v obležení

Slunce nad Radešínskou Svratkou přilákalo ve čtvrtek 15. září na téměř sedm tisíc návštěvníků k účasti na největší chovatelské přehlídce českého strakatého skotu, která se na zdejším prostranství konala již potřinácté. Na soutěžní přehlídce se představila nejlepší zvířata tohoto plemene. Národní šampionkou se nakonec stala dlouholetá zasloužilá plemenice z chovu Proagra Radešínská Svratka.

Pro návštěvníky však nebyla připravena pouze poutavá přehlídka zvířat. Volné prostranství totiž zaplnily stánky s chovatelskou tématikou a spřízněností. Za vodou pak byla velkolepá přehlídka zemědělské techniky, která lákala davy laiků i zemědělců.

Vše vhodně doplnily stánky s občerstvením a kulinářskými předváděčkami, či drobní prodejci občerstvení a pochutin.

Především pro laiky byla nachystána také ukázka dalších hospodářských zvířat. Nechyběla ani soutěž v odhadu hmotnosti.

O doprovodný program pro zvané školy se již potřetí postaral Zemědělský svaz ČR, který v rámci projektu Zemědělství žije! připravil osmimístnou naučnou stezku napříč jednotlivými odvětvími zemědělství. Aby byla témata doplněna i o chov drůbeže, deváté stanoviště zastala Společnost mladých agrárníků pod vedením ing. Marie Balabánkové.

Na devíti stanovištích tak mohli žáci zábavnou, vědomostní a manuální zručností prozkoumat některý z oborů zemědělství. Na stanovišti k dojenému skotu si vyzkoušeli podojit model krávy, který zapůjčila VOŠ a SOŠ v Bystřici nad Pernštejnem, ale také si namíchat vlastní mléčný nápoj. Na stanovišti k chovu masného skotu se děti seznámily s krmivy pro skot, na stánku k mechanizaci zemědělství se dozvěděli, k čemu se používají jaké stroje a ti menší si projeli slalomovou dráhu se šlapacím traktůrkem. Na stanovišti k rostlinné výrobě si mohli prozkoumat mnohá semínka a sušené plodiny, u potravin na žáky čekal kvíz s přiřazováním potravin a dalších výrobků k plodinám a hospodářským zvířatům, z nichž pochází. U prasat se skládalo puzzle s odkazem na jednotlivé druhy mas a u ovcí a koz se poznávaly různé tkaniny.

V letošním roce se na výstavu podívalo na 1200 dětí z širokého okolí. Za vyplněnou soutěžní kartičku dostaly mléčný výrobek z Pragolaktosu, Pribiny, lanškrounské školní mlékárny a dalších spřátelených mlékáren a mléčných odbytových družstev, ale i další drobný dárek. Ani učitelé neodešli s prázdnou, neboť si odnesli mnoho výukových materiálů o zemědělství, zejména školní pracovní sešity a samozřejmě také mléčný výrobek.