• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Radešínská Svatka rájem nejen českého strakatého skotu

14.9.2018

Po čtrnácté se sjeli na Vysočinu chovatelé českého strakatého skotu a jeho příznivci. Za slunečného počasí se zde představila osmdesátka nejlepších plemenic tohoto skotu, aby se utkala o titul národní šampionka. Velkolepý chovatelský den však doplňuje nejen prezentace spřízněných firem, ale také výstava zemědělské techniky, ovcí, koz a prasat, ale i několik soutěží pro děti, kterých letos přijelo rekordních dva tisíce!

Zemědělský svaz ČR pod hlavičkou projektu Zemědělství žije! pro děti připravil devíti stanovištní naučnou stezku, která představila důležité obory zemědělství. Od poslání zemědělství (produkce potravin) přiblížil chov hospodářských zvířat, moderní techniku, ale i pěstování důležitých plodin. Děti tak mohly soutěžit v dojení, poznávat druhy krmiv, semen a plodin, ale také se seznámit s rozmanitostí plemen skotu, či si prohlédnout vajíčka několika druhů drůbeže. Na stanovišti k okopaninám se dozvěděly, jaké výrobky z těchto plodin máme a také si na kolečku vyzkoušely váhu pytle brambor. Mezi další tradiční plodiny Vysočiny patří pícniny. O jaké se jedná a jaká krmiva z nich vyrábíme se dozvěděly na dalším stanovišti. Na jednotlivých stanovištích se dětí velmi pěkně ujali studenti VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem. Na závěr naučné stezky dostali účastníci dárečky od Zemědělského svazu, Monety Money Bank, ale také mléčné výrobky z Pragolaktosu, od Mlékařského odbytového družstva Morava a školní mlékárny Střední školy zemědělské a veterinární v Lanškrouně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt je realizován s finanční podporou MZe.