• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Projekt „Zemědělství žije!“ úspěšně vyzkoušen

V průběhu září a října 2012 jsme navštívili dvě zemědělské výstavy a jedny krajské dožínky. Napoprvé se jednalo o Národní výstavu českého strakatého skotu v Radešínské Svratce 6. září 2012, druhou akcí byly Královéhradecké krajské dožínky v termínu 14. až 15. září. Poslední osvětová akce roku 2012 se uskutečnila na výstavě Náš chov a podzimní Zemědělec v Lysé nad Labem ve dnech 4. až 7. října.

Na všech akcích čekalo na návštěvníky mnoho soutěžních úkolů s cílem předat základní informace o zemědělství. Hlavním programem byla soutěžní naučná stezka o sedmi stanovištích. Každé stanoviště seznamovalo děti s jednou z mnoha oblastí spadající pod pojem zemědělství. Nechyběly informace o zemědělství všeobecně, jeho důležitých funkcích a významu, ale i o jeho jednotlivých oborech – živočišné výrobě (chov skotu, prasat, ovcí a koz), rostlinné výrobě, potravinářství, mechanizaci a zpracování půdy. Součástí jednotlivých stanovišť byly otázky rozdělené pro předškoláky a první a druhý stupeň základních škol. Po vyplnění soutěžní kartičky a kontrole chyb včetně vysvětlení správných odpovědí si děti domů odnášely různé drobné dárečky, které do soutěže věnovala řada společností (Agrico Třeboň, Agromachinery, Daňhel, Farmtec, Jatky Činěves a Auto Boura, Jihočeský chovatel, OK Group, Strom Praha, Svaz chovatelů českého strakatého skotu, Svaz chovatelů holštýnského skotu a Zemědělský týdeník).

Při výstavě v Radešínské Svratce byli do realizace naučné stezky zapojeni také studenti ze Střední zemědělské školy z Bystřice nad Pernštejnem. Studenti u jednotlivých stanovišť pomáhali soutěžícím dětem s otázkami a objasňovali jim základní principy zemědělství. Zapojení studentů středních škol považujeme za velmi přínosné – mohou si tak upevnit svůj postoj ke studovanému oboru a zažít pocit, kdy mohou oni sami předávat naučené poznatky mladší generaci.

Kromě naučné stezky byly součástí edukativního stánku také soutěže v podobě poznávaček. Některé poznávačky byly v papírové podobě -  hospodářská zvířata, zemědělské plodiny, stroje a značky traktorů. Velké oblibě se těšily poznávačky v reálu – vystaveny byly sušené klasy, čerstvé plodiny a také semena devatenácti důležitých plodin. Nechyběla ani ukázka některých krmiv (různé šroty).  Zde se zastavovala i řada dospěláků - hlavně těch, kteří k zemědělství nemají daleko a chtěli si vyzkoušet, co si pamatují ze školních lavic. Ani žáci základních škol neváhali a zkusili, co poznají a je třeba říci, že alespoň některá semena často poznávali.

Velmi vhodným doplňkem byl plakát „Cesty zemědělských komodit“ doprovázený povídáním o tom, jakou cestu musí produkty urazit, než se s nimi setkáme v podobě potravin na stole a co vše je pro to třeba udělat. Několik učitelů, dokonce i z mateřských škol, si jej v elektronické podobě objednalo.

Ve všedních dnech byly nejčastějšími návštěvníky vzdělávacího stánku skupinky či celé třídy dětí zejména ze základních, ale i mateřských škol, které byly na výstavě v rámci školního výletu. V doprovodu pedagogů si žáci prošli naučnou stezku a po vyhodnocení soutěžních otázek se ještě často s chutí pustili do určování poznávacích karet, či si vyslechli povídání o cestách zemědělských komodit. Paní učitelky velmi ocenily obsahovou náplň jednotlivých her a byly rády, že měly pro děti zajištěný naučný program.

Všední odpoledne a víkendy stánek navštěvovali nejčastěji rodiče s dětmi a často soutěžili společně. Rodiny ze zemědělského prostředí si soutěže vyloženě užívaly, naopak pro městské děti bylo mnoho věcí nových, ale o to zajímavějších.

Každý výstavní den navštívilo stánek zhruba 400 návštěvníků (300 dětí, 100 mladých lidí a dospělých), celkem tedy za všechny akce stánek navštívilo na 2 000 návštěvníků.