• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Přípravy na jízdu zručnosti

6.4.2017

V minulosti si značnou oblibu mezi studenty i učiteli získalo poměření zručnosti formou jízd zručnosti. V mnohých regionech se podařilo udržet tyto soutěže. Záměrem je vrátit jízdy zručnosti na výsluní a organizovat soutěž, kde by se setkali nejlepší studenti z celé republiky.

Letos v rámci projektu Zemědělství žije! odstartuje nultý ročníkem obnovené soutěže.

Nový směr soutěže

Projekt Zemědělského svazu ČR po názvem Zemědělství žije! seznamuje veřejnost s posláním a nezastupitelnou úlohou zemědělství. Kromě laické veřejnosti se zaměřuje i na odbornou veřejnost a zemědělské školství. Novým směrem, kterým se chce v rámci tohoto projektu vydat, je propojení odborných zemědělských škol a jejich studentů.

Časový harmonogram je, že v dubnu a květnu proběhnou regionální kola. Nejlepší účastníci potom přijedou na republikové mistrovství, kde je termín stanoven na 22. června 2017.

Součástí republikového kola bude i Den otevřených dveří zemědělského podniku a výstava zemědělské techniky, na které budou pozváni žáci základních škol z okolí a veřejnost.

V dalších ročnících se počítá s tím, že finále celé soutěže bude putovní, takže další rok bude uspořádáno ve spolupráci se střední školou a zemědělským podnikem v jiném regionu.

Prezentace pro veřejnost

Jde o časově, finančně i organizačně náročnou činnost. Ostatně na této skutečnosti možná ztroskotalo v minulosti organizované republikové klání. Rozhodně ale může přispět k poznání toho, jak fungují jiné školy, jak mají šikovné studenty.

A hlavním přínosem je prezentace pro veřejnost, která tak zjistí, že i zemědělci musí mít znalosti a šikovnost a třeba podobné akce přitáhnou zájemce o zemědělský obor na školy.

V České republice funguje více než středních škol a učilišť se zemědělskými obory. Celá republika byla rozdělena do osmi oblastí, kde proběhnou regionální kola. Z nich nejlepší soutěžící postoupí do finále v západních Čechách. Někteří z organizátorů nám poskytli krátkou informaci o regionálních kolech.

Oblastní kolo

SOŠ a SOU Sušice a územní organizace Zemědělského svazu ČR v Klatovech pořádá ve středu 10. 5. 2017 oblastní kolo Jízdy zručnosti traktorem. Této soutěže se zúčastní zástupci středních zemědělských škol a učilišť z Plzeňského a Karlovarského kraje.

Na soutěžící čeká trať s různými úkoly (slalom, osmičky, couvání do garáže, zastavení na přesnost apod.) a vítězem bude nejrychlejší a nejpřesnější traktorista. Nejlepší tři závodníci si vybojují postup do celostátní soutěže, která se uskuteční v červnu.

Žáci budou soutěžit s traktorem New Holland T4 a pětitunovým vlekem. Traktor bude zapůjčen od společnosti ARBO Klatovy, která je regionálním prodejcem zemědělské a komunální techniky.

Regionální kola

Zemědělský svaz ČR ve spolupráci s Masarykovou střední školou zemědělskou a Vyšší odbornou školou Opava, příspěvkovou organizací, pořádá 25. 4. 2017 regionální kolo v jízdě zručnosti s traktorem s přívěsem 2017 pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj.

První tři soutěžící tohoto kola postupují do celorepublikového kola pořádaného 22.6.2017 v Sušici.

Středočeské regionální kolo Jízdy zručnosti s traktorem pořádá Střední zemědělská škola a Střední odborná škola v Poděbradech ve spolupráci se Zemědělským svazem. Soutěž se uskuteční 20. 4. 2017 v areálu školy.

Soutěže se mohou zúčastnit studenti zemědělských škol a učilišť, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění skupiny T a nejsou starší 21 let.

Soutěžní trať bude tvořit: průjezd slalomem, průjezd pravoúhlou zatáčkou 2x, přistavení vleku pravou stranou k rampě, průjezd osmičkou, průjezd zúženým prostorem, přistavení vleku levou stranou k rampě, zacouvání do garáže, zastavení na přesnost (zapojení do předního závěsu) a přesné zastavení v cíli.

Trať bude postavena těsně před soutěží, aby všichni soutěžící měli stejné podmínky. Dva nejlepší studenti postoupí do republikového kola v Sušici.

Výstava historické zemědělské techniky

Letošní oblastní kolo Jízdy zručnosti pro Kraj Vysočina se bude konat 4. května ve Světlé nad Sázavou, která je odloučeným pracovištěm ČZA, střední školy v Humpolci. Tradiční soutěž se ve Světlé koná bez přerušení již po sedmnácté v řadě.

Současně s Jízdou zručnosti se budou konat i další, doprovodné soutěže určené pro veřejnost − couvání traktoru s vlekem vícenásobným zalomením, manipulace s hydraulikou traktoru na přesnost a ovládání hydraulického nakladače.

Kromě podívané na soutěžní dráze bude jako vždy pro návštěvníky připravena rozsáhlá výstava historické zemědělské techniky, která je v areálu dílen vystavena ve stálé muzejní expozici.

Další části areálu dílen pak obsadí moderní zemědělská technika většiny významných firem působících na trhu. K vidění bude téměř vše: od traktorů a samojízdných řezaček, přes stroje pro práci s pícninami půdozpracující stroje a nakladače, až po malou mechanizaci.

Termíny regionálních kol

20. 4. 2017 – SZeŠ a SOŠ Poděbrady (Středočeská oblast – Středočeský kraj a Praha)

25. 4. 2017 – Gymnázium a SOŠ Podbořany (Severočeská oblast – Ústecký a Liberecký kraj)

25. 4. 2017 – SzeŠ a VOŠ Opava (Severomoravská oblast – Moravskoslezský a Olomoucký kraj)

26. 4. 2017 – SOU Blatná (Jihočeská oblast – Jihočeský kraj)

27. 4. 2017 – SOŠ a Gymnázium Staré Město (Jihomoravský a Zlínský kraj)

4. 5. 2017 – ČZA Humpolec (Oblast Vysočina – Kraj Vysočina)

10. 5. 2017 – SOŠ a SOU Sušice (Západočeská oblast – Plzeňský a Karlovarský kraj)

25. 5. 2017 – SOU Lázně Bělohrad (Východočeská oblast – Královéhradecký a Pardubický kraj)

Mistrovství republiky

22. 6. 2017 – SOŠ a SOU Sušice a Zemědělský svaz ČR

Vladimír PÍCHA