• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Prestižní obor - zemědělství

18.10.2016

Zemědělský svaz ČR organizuje ročně několik besed se studenty středních zemědělských škol. Důvodem je potřeba mladé generaci ukázat, že v zemědělském oboru je zapotřebí kvalifikované pracovní síly a co víc, je třeba právě mladých kreativních a schopných lidí.

Poslední uskutečněnou besedou byla návštěva ing. Martina Pýchy, předsedy Zemědělského svazu ČR a předních představitelů zemědělských podniků na Třebíčsku – ing. Stanislava Jašy, předsedy ZD Budišov, který v roce 2013 získal titul manažer roku a ing. Jaromíra Krátkého, předsedy ZD Kožichovice na VOŠ a SŠ veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč. Beseda se uskutečnila se studenty třetích a čtvrtých ročníků. Hned v úvodu měli studenti možnost odpovídat na všetečné otázky předsedy svazu. Necelá pětina studentů ví, co budou chtít v budoucnu dělat. Polovina šla studovat pro lásku ke zvířatům. Přesto většina netuší, jaký obor po škole zvolí. A právě proto Zemědělský svaz ČR besedy pro středoškoláky v rámci projektu Zemědělství žije! pořádá.

„Je tu někdo, kdo dnes snídal, či svačil, nebo bude obědvat a večeřet?“ optal se ing. Pýcha. Přihlásili se všichni. „A právě proto je zemědělství nejdůležitější obor, bez něhož se lidstvo neobejde. Nejen Česká republika, ale i další země Evropské unie se však v blízké době budou potýkat s nedostatkem zaměstnanců v tomto oboru. Důvodem je stárnoucí generace. Díky moderním technologiím je také zapotřebí stále kvalifikovanější síly. A těmi potenciálními pracovníky jste právě vy,“ obrátil se ke studentům.

Na světě je sedm miliard lidí. V roce 2050 nás tu bude 9 miliard. Někdo nás bude muset uživit. Svět bude muset hledat kompromisy. Zvýší se potřeba potravin a sníží se plocha, na níž se budou moci potraviny produkovat. Tato skutečnost povede ke konfliktům mezi produktivitou a ekologií. Lidstvo však bude muset najít schůdný kompromis. Nároky na výrobu potravin se již nyní rok od roku stupňují. Požadavky shora jsou doplňovány o potřebu snížit počet zaměstnanců, o bezpečnost potravin, přibývají problémy s výkyvy počasí a měnícím se klimatem.

Hrozí nedostatek vody. „Není divu, když jsme v průběhu několika desetiletí zalili do betonu jeden celý okres. Jak tedy můžeme v krajině zadržet vodu?! Navíc ČR je střechou Evropy. Všechna voda od nás odtéká!“ zdůraznil jeden z obrovských problémů v České republice, nad nímž se úředníci při schvalování nových výstaveb příliš nezamýšlí. Proč také. Pokud nebude dostatek tuzemských potravin, tak je přece dovezeme. Jenže co když nebude odkud?

„Při své volbě zaměstnání si musíte stanovit nějaký cíl. Teprve poté budete moci v životě něčeho dosáhnout. A jak jistě vidíte, pokud si zvolíte zemědělství, máte jistou práci, která má nějaký vyšší smysl a vy máte šanci něco v životě dokázat. Není pravda, že technologie posunou zemědělskou výrobu do pozice plné automatizace. Lidské síly, té kvalifikované, bude vždy zapotřebí. I moderní technologie bude muset někdo umět řídit a v některých směrech ani lidskou sílu nahradit nelze,“ apeloval na studenty ing. Pýcha. „Budoucnost českého zemědělství leží na vašich bedrech,“ zakončil svou přednášku.

Po té se slova ujal ing. Jaša, který zdůraznil potřebu šikovných mladých lidí. „S moderními technologiemi, které jsou v rostlinné, ale i živočišné výrobě, se zvyšuje produktivita práce. Přesto potřebujeme pracovité a šikovné zaměstnance, kteří by zvládli obsluhovat tyto stroje,“ uvedl. Pro ukázku pustil film, kde studenti shlédli sklizeň pícnin moderní technologií.

Slova, která zazněla, potvrdil také ing. Krátký, který ve zkratce představil svůj podnik a zdůraznil, že pro nalezení dobré práce je nezbytné mít zájem a nenechat se odradit prvním neúspěchem.