• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Pijte mléko a propijte se až do muzea

4.11.2016

Praha/ČR - Národní zemědělské muzeum a Zemědělský svaz České republiky
vyhlašují první společnou kampaň na podporu chovatelů skotu a výrobců mléka. Je
zacílena na spotřebitele a jejím smyslem je podpořit prodej českého mléka. Za deset
obalů od českého mléka získají spotřebitelé rodinnou vstupenku do Národního
zemědělského muzea.
„Jde o jednoduchou soutěž, jejímž cílem je připomenout spotřebitelům, že
není od věci dívat se na jména výrobců nejen u gastronomických specialit, ale i u
potravin, které běžně kupují každý den; třeba právě u mléka,“ vysvětluje předseda
Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.
Princip spotřebitelské soutěže, v níž vyhrává každý, je jednoduchý. „Pijte
mléko, vystřihněte jména výrobců z jeho obalů a vyměňte je za lístky do muzea. Za
deset obalů mohou soutěžící získat rodinnou vstupenku, a protože Národní
zemědělské muzeum má kromě pražské budovy na Letné ještě čtyři další pobočky,
mohou si svou výhru užít víckrát,“ popsal generální ředitel Národního zemědělského
muzea Milan Jan Půček.
Soutěž poběží do konce ledna 2017, je však potřeba upozornit, že u
mimopražských poboček je v zimních měsících otevírací doba omezena. Například
na loveckém zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou bude otevřeno pouze všechny
čtyři adventní neděle.
Oba organizátoři současně dodávají, že nejde o první spolupráci, Zemědělský
svaz například pořádá v červnu v muzeu Zemědělský den. Soutěž však obě
organizace dohromady připravily poprvé. Jestliže se vydaří, chtěli by v Národním
zemědělském muzeu se Zemědělským svazem spolupracovat na propagaci českých
potravin ve větší šíři. Přesná pravidla soutěže jsou k dispozici na webových
stránkách Národního zemědělského muzea i Zemědělského svazu ČR.

Koupí českého mléka podporuje spotřebitel také krajinu, kde žije
„Zemědělský svaz dlouhodobě hledá cesty, jak podpořit české výrobce mléka.
Uvítali jsme nabídku Národního zemědělského muzea na spolupráci při pořádání
soutěže jakožto další možnost popularizace této problematiky,“ říká předseda svazu
Martin Pýcha a dodává: „Národní spotřebu mléka to jistě nezachrání, věřím ale, že
řada spotřebitelů, kteří dosud vnímali jen značku mléka, se také poprvé podívá na
adresu výrobce.“ Zemědělský svaz ČR dlouhodobě pracuje na propagaci českých
potravin ve snaze naučit spotřebitele kromě ceny potraviny posuzovat také jejich
kvalitu a původ. V rámci osvětových přednášek ve školách se také snaží naučit děti
vnímat, že za českými potravinami je i celá česká krajina.
Národní zemědělské muzeum je stále více slyšet a vidět
Toto téma je blízké i Národnímu zemědělskému muzeu, které během roku pořádá
řadu popularizačních akcí, jako je například Letenská husa, Zabijačka v muzeu nebo
Národní myslivecké slavnosti. „Národní zemědělské muzeum se nachází v čase
svého oživování. Nejen, že otevíráme nové expozice, v současné době jsme také
zahájili širší spolupráci s našimi partnery, resortními organizacemi, komorami a
svazy. Jedním z výsledků jsou čtyři resortní neděle, v nichž mají všichni naši
kolegové z oboru vstup do muzea zdarma, dalším právě tato soutěž na podporu
mléka,“ říká ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček.