• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Otevřené dveře v Pooslaví Nová Ves

Pooslaví Nová Ves, družstvo každoročně pořádá pro své pronajímatele den otevřených dveří. Zváni jsou však všichni zájemci, kteří se chtějí podívat pod pokličku zemědělství.

Letošní setkání vešlo ve veliký zájem, neboť se zde sešlo na 400 zájemců o prohlídku podniku, který se zabývá nejen rostlinnou, ale i živočišnou výrobou a vlastní také bioplynovou stanici.

ZD Pooslaví Nová Ves hospodaří v okrese Brno – venkov a obhospodařuje 1720 hektarů zemědělské půdy, na níž pěstuje běžné plodiny včetně krmných, jako jsou vojtěška a kukuřice, která tvoří také krmivo pro bioplynovou stanici o výkonu 1200 kW.

Ve stájích se chová 350 krav holštýnského skotu s denní produkcí 9400 litrů mléka.  

Zájem o živočišnou výrobu měly zejména děti. Proto také Zemědělský svaz ČR přichystal tradiční naučný stánek, jenž byl v obležení dětí i dospělých.

Ředitel Pooslaví Nová Ves, družstvo ing. Lukáš Jurečka přivítal všechny hosty a v krátkosti jim v připravené prezentaci představil zemědělský podnik a nastínil i současnou situaci v zemědělském sektoru. Poté se již návštěvníci odebrali na komentovanou prohlídku areálu – zemědělské techniky, stájí i bioplynové stanice.

Na děti kromě soutěží se Zemědělským svazem čekal také skákací hrad a šlapací traktor. Dospělí se poté ve větrném počasí mohli posilnit chutným občerstvením, a aby neodcházeli domů s prázdnou, mohli si zakoupit sýry z mlékárny Městečka Trnávka.