• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Naučná stezka v obležení

Chovatelský svátek na Vysočině je za námi. Radešínská Svratka totiž hostila národní výstavu českého strakatého skotu, která se těší velké oblibě. Tentokrát se chovatelské soutěže neúčastnily pouze stovky návštěvníků, nýbrž tisíce. Samotná tisícovka byla jen dětí, které se se svými třídami a paní učitelkami rozhodly navštívit tuto zajímavou a nevšední podívanou a zároveň absolvovat rozšířenou naučnou stezku, jíž připravil Zemědělský svaz ČR pod křídlem projektu Zemědělství žije! Bez pomoci studentek ze Střední odborné školy v Bystřici nad Pernštejnem by to však nešlo. Rozšířená stanoviště naučné stezky protínala celý areál a nabízela dětem ukázku v podobě soutěží z osmi odvětví spřízněných se zemědělstvím.

Stanoviště s názvem Zemědělství se věnovalo přiřazení zvířat, plodin a strojů do stájí, pastvin, polí a luk. Druhé stanoviště o potravinářské výrobě ukázalo potraviny ve spojitosti se zemědělskými komoditami. Mechanizace nabídla dětem zkoušku práce na poli v podobě šlapacích traktůrků pro menší děti a nakládání slámy a brambor na kolečko s jízdou zručnosti v podobě slalomu. Čtyřku charakterizovala rostlinná výroba a práce popelky, kdy děti hledaly semínka a přiřazovaly je k dané plodině. Někteří se ale vrhli také na tvorbu razítek z brambor.

Další stanoviště již patřily hospodářským zvířatům. Chov prasat ukázal na puzzle, jaké čtvrti a masa prase skrývá, ale také, jaká krmiva jsou pro prasata určena. Chov ovcí a koz umožnil tvořivým vyrobit si ovečku z vlny a papíru a poznat po hmatu některá krmiva. Chov dojeného skotu umožnil dětem nejen ochutnat mléčný nápoj namíchaný s Frapkem o příchutích jahoda a banán, který darovala společnost Artifex, ale děti si mohly vyzkoušet také na vlastní kůži podojit umělé vemeno. Masný skot opět ukázal části těla a druhy mas na obrázku a puzzle. Poznávání plodin a krmiv z nich vyrobených pro výživu skotu také nechybělo.

Všechna stanoviště pak doplnily všetečné otázky spojené s naučnou stezkou a různé poznávačky obrázků.

Aby děti neodcházely s prázdnou, za vyplněnou kartičku si odnesly dárky v podobě mléčných výrobků, které do soutěže věnovaly společnosti Pragolaktos a.s., Pribina a Schreiber Czech Republic s.r.o. (dříve Danone), ale také drobnosti od GE Money Bank a záložky do knihy s cestou mléka a masa.