• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Mladí manažeři navštívili podniky a výzkumný ústav na Moravě

27.10.2017

Členové Sdružení mladých manažerů Zemědělského svazu ČR se 13. a 14. října setkali na Moravě.  V pátek 13.  v dopoledních hodinách navštívili demonstrační farmu Zemědělské družstvo POOSLAVÍ Nová Ves, které hospodaří na výměře 1709 ha půdy. V současnosti družstvo pěstuje pšenici, ječmen, kukuřici a řepku. Mladé manažery provedl a podnik představil ředitel Lukáš Jurečka. „Mluvili jsme o aktuální situaci v zemědělství. Naše družstvo nejvíce trápí sucho. Hospodaříme na území, kde se roční srážky pohybují v průměru kolem 400 mm,“ přiblížil Jurečka.

Odborníci i mladí manažeři se shodují: musíme více spolupracovat

Odpoledne  zavítali do Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně (VÚVel). Aktuálně se VÚVeL zabývá výzkumem a studiem všech druhů hospodářských zvířat, zejména klade důraz na problematiku kontroly zdraví skotu, prasat a drůbeže. !Jako jedni z mála jsme se mohli podívat do míst, které jsou běžně nepřístupné a kde se provádějí experimenty s třetím stupněm biologické bezpečnosti, což je téměř nejvyšší míra technického zabezpečení pro práci s vysoce rizikovými mikroorganismy,“ popisuje Jindřich Motyka ze Zemědělského svazu. Zaměstnanci výzkumů se shodli s manažery v zemědělství, že je potřeba zapracovat na spolupráci mezi sebou, aby se mohly vědecké znalosti praktikovat více v provozu.

Mladí zemědělci odmítají zastropování plateb

Při večerním posezením s předsedou Zemědělského družstva Martinem Pýchou rozebírali aktuálním dění v zemědělství. Řeč přišla na možnost zastropování přímých plateb.

K tomuto návrhu se všichni vyjádřili negativně, jelikož by to byla pro jejich podniky vážná hrozba pro další hospodaření. Zastropování větších podniků by kriticky ohrozilo živočišnou výrobu. Živočišná výroba se totiž provozuje převážně ve středních a větších podnicích a farmách a je finančně náročná. Podpory, o které by velké podniky kvůli zavedení povinných stropů přišly, pomáhají živočišné výrobě přežít.  Evropská unie chce zavést povinné stropy, aby ušetřila finanční prostředky, o které přijde evropský rozpočet kvůli Brexitu. „Je tak velmi pravděpodobné, že finance odebrané českým zemědělců by se nepřeváděly do našeho Programu rozvoje venkova, jako tomu je nyní. Česká republika bude při jednání o nové Společné zemědělské politice odmítat zastropování a podporovat stávající model, aby peníze získané krácením zůstaly v České republice,“ dodal Pýcha.

Mladí manažeři navštívili první velkopěstírnu cherry rajčat

V sobotu se mladí manažeři jeli podívat do první velkopěstírně cherry rajčat v České republice, která se nachází v Zemědělském družstvě v Haňovicích. Podnikem je provedl předseda družstva Václav Kuba. Družstvo se zabývá rostlinnou výrobou, pěstováním rajčat, chovem mléčného skotu a prasat. V poslední době se i zaměřili na nezemědělskou činnost a to na výrobu tiskových strun pro 3D tiskárny. Mladí manažeři se především zajímali o výstavbu a provoz velkopěstírny cherry rajčat.

 

Poděkování a výzva

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám umožnili navštívit jejich podnik a výzkumný ústav a našli si na nás čas.

Pokud byste se rádi účastnili podobných akcí, můžete se přihlásit i vy do Sdružení mladých manažerů ZS ČR. Členy sdružení se mohou stát vedoucí pracovníci ve věku do 45 let se zájmem o zemědělství a řízení zemědělského provozu. Přihlášku naleznete na stránkách svazu zde.

Jindra Motyka/Eva Fruhwirtová