• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Ministerstvo zemědělství podpořilo náš projekt

Ministerstvo zemědělství v souladu s celostátní dotační politikou vůči nestátním neziskovým organizacím (NNO) vyhlásilo projektové výběrové řízení. Využili jsme toho a podali jsme žádost o národní dotaci v dotačním programu „Zájmová a další volnočasová činnost pro děti a mládež“.

Projekt „Zemědělství žije!“ byl společně s několika dalšími projekty doporučen k realizaci a finančně podpořen ve výši 70 % nákladů projektu. Tato finanční podpora ze strany MZe je určena na materiální a technické zajištění naučných aktivit – můžeme tedy zajistit dostatečné množství infomačních a výukových materiálů, pomůcek a her, které jsou k realizaci akcí potřeba. Dotace nám také umožní více se věnovat propagaci zemědělství formou Dnů otevřených dveří v zemědělských podnicích.

I přes tuto ministerskou podporu velmi oceníme jakoukoliv pomoc – finanční i materiální, ze strany podnikatelských subjektů (dodavatelů vstupů do zemědělství, spolupracujících firem apod.), které by měly zájem se na vybraných akcích zviditelnit a spojit své jméno s naším projektem. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.