• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Kolín zabodoval a zahájil naší letošní sezonu

Od středy do soboty probíhal v prostorách Městského společenského domu v Kolíně již šestý ročník Výstavy o životním prostředí. Výstavu organizovali pracovníci Odboru životního prostředí a zemědělství z Městského úřadu Kolín. Dobrá pověst minulých ročníků přilákala každý všední den kolem 1500 převážně dětských návštěvníků, kteří nedali vystavovatelům vydechnout.

Výstava obsahovala 25 soutěžních stanovišť, na kterých děti plnily úkoly všeho druhu a získávaly potřebná razítka do herních karet. Po získání všech razítek čekaly na soutěžící věcné ceny. Nebylo výjimkou, že některé děti absolvovaly soutěžní kolečko víckrát – můžeme doufat, že si alespoň zapamatují vše, co mohly vidět a slyšet.

Soutěžní stanoviště byla tvořena neziskovými organizacemi, místními spolky a svazy, ale také firmami typu kolínské automobilky. Děti soutěžily v oblastech myslivosti, rybářství, ovocnářství, lesnictví, ekologie, odpadů, energie, zahrádkářství, a díky účasti projektu Zemědělství žije! bylo zastoupeno také zemědělství. Kromě již vyzkoušených naučných aktivit (komentovaný plakát, poznávání polních plodin, klasů, hospodářských zvířat a strojů) jsme dětem představili novinku v podobě dřevěného modelu farmy včetně dojírny, figurek dojnic a telat a také pojízdného traktoru. Model přitahoval pozornost malých i velkých návštěvníků a naše zemědělská expozice získala na atraktivitě. Dárečky pro děti poskytly firmy OK Group a Farmet a mnoho semínek na ukázku nám darovali z nedalekého statku Kutlíře.

Za čtyři dny výstavu navštívilo přes čtyři tisíce návštěvníků a velký dík patří organizátorům z Kolína za přípravu takové akce.  Všechna zastoupená odvětví představila dětem mnoho zajímavostí a praktických informací a věříme, že také zemědělství v některých z nich zanechalo stopu.