• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Jízda zručnosti a zemědělská olympiáda je za dveřmi

Letos druhým rokem uspořádá Zemědělský svaz ČR na českobudějovickém výstavišti podzimní zemědělskou olympiádu a jízdu zručnosti pro studenty středních zemědělských škol, která se uskuteční v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2014, na níž se prezentují především střední školy mnoha oborů. Letošní soutěže se uskuteční druhý den výstavy, tedy ve čtvrtek 2. října, v dopoledních hodinách.

„Výstaviště České Budějovice v loňském roce oslovilo Zemědělský svaz ČR, zda by byl ochoten se podílet na doprovodném programu pro zemědělské školy v rámci již zmíněné výstavy. Myslím, že je to dobrá cesta, jak zviditelnit toto odvětví a upoutat pozornost uchazečů o studium na středních školách. Ti chodí na výstavu pro radu, jaký obor pro své budoucí vzdělání zvolit. Proto jsme ani na okamžik nezaváhali a k původnímu plánu jízdy zručnosti jsme přidali i zemědělskou olympiádu, aby se mohli zúčastnit studenti a zejména i studentky jiných než mechanizačních oborů,“ uvedla za Zemědělský svaz ČR ing. Klára Kozlová.

A zájem o soutěž je poměrně velký. Loňské jízdy zručnosti se totiž zúčastnilo 22 soutěžících a zemědělské olympiády sedm studentů. Letošní ročník bude ještě bohatší, Jízdu zručnosti totiž absolvuje 23 studentů a své znalosti v olympiádě otestuje 16 studentů.

Na jaké disciplíny se pro letošní rok můžete těšit?

V rámci zemědělské olympiády absolvuje každý soutěžící deset disciplín. Zahájením bude písemný test s dvaceti otázkami rozdělenými do čtyř oborů – zemědělství všeobecné, rostlinná a živočišná výroba a mechanizace. Teprve poté přijdou na řadu poznávačky semen, plodin, krmiv, plemen a zemědělské techniky, ale také manuální disciplíny jako je naložení a převoz slámy na kolečku, složení anglické uzdečky či dojení z umělého vemene. Nebude chybět také odhad hmotnosti živého zvířete a rostlinné komodity.

Zemědělská olympiáda je určena studentům 2. – 4. ročníků středních odborných škol nebo učilišť zajišťujících výuku zemědělských oborů, zejména studentům oboru Agropodnikání. Garantem soutěže je Zemědělský svaz ČR a odbornou záštitu převzala katedra Zootechnických věd Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Jízda zručnosti předpokládá vlastnictví řidičského průkazu skupiny T a hlavně jisté zkušenosti s jízdou. Mladé řidiče totiž čeká nelehká trasa s uměním zacouvat s návěsem zastavit na daném místě a vytočit složité zatáčky. A to vše, co nejrychleji. Čas se totiž počítá!

Přijďte povzbudit mladé talenty na českobudějovické výstaviště!