• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Hlasujete pro nejlepší obrázek

10.4.2017

Do výtvarné soutěže, kterou připravil Zemědělský svaz ČR ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi, přišlo 350 obrázků z 34 základních škol.

Letošní obrázková soutěž týkající se tématu „Národní plemena skotu, prasat, ovcí a koz“, která si klade za cíl představit laické veřejnosti a zejména dětem národní plemena hospodářských zvířat, zná nominované obrázky. V každé kategorii je nominováno 20 obrázků. O vítězích můžete rozhodnout právě vy! Jak? Stačí hlasovat pro tři nejlepší výtvory v každé kategorii (1. a 2. stupeň základních škol) na stránkách Zemědělského svazu ČR www.zscr.cz 

První stupeň

Druhý stupeň

a to od pondělí 10. dubna 2017 od 9:00 do úterý 2. května 2017 do 8:00. Týden před ukončením soutěže budou výsledky hlasování skryty a volba vítěze tak bude do konce hlasování utajena.

Vítězné obrázky budou vystaveny na Národní výstavě hospodářských zvířat, která se uskuteční 11. až 14. května 2017 na výstavišti BVV v Brně. Na výherce čekají rozmanité věcné ceny.

Soutěž připravil Zemědělský svaz ČR pod hlavičkou projektu Zemědělství žije! ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat MZe.