• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Hlasování v obrázkové soutěži spuštěno!

Národní výstava hospodářských zvířat na brněnském výstavišti se kvapem blíží. Zemědělský svaz ČR při této příležitosti uspořádal druhý ročník obrázkové soutěže pro základní školy na téma „Život hospodářského zvířete“. Sešlo se nám na 160 krásných obrázků ze 13 škol. Ze dvou věkových kategorií jsme vybrali po 15 obrázcích, z nichž právě vy máte šanci vybrat pět nejlepších. Hlasovat můžete na webu Zemědělského svazu – www.zscr.cz. Prvních pět obrázků vystavíme v Brně na výstavišti od 25. do 27. června, kde o vítězi svými hlasy rozhodnou sami návštěvníci. V neděli proběhne vyhlášení a slavnostní předání cen vítězům v obou kategoriích společně s oceněním vítězů literární soutěže "Jak jsem potkal hospodářské zvíře".