• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Firemní den Farmet

Koncem dubna se opět otevřely brány českého výrobce techniky pro zpracování půdy a setí Farmet Česká Skalice. Kromě prohlídek továrny byl přichystán i tradiční polní den, na který se sjely tisíce zájemců o moderní zemědělské stroje z celé republiky i zahraničí.

Na přilehlém pozemku, který se stal základnou polních ukázek, se představil kompletní výrobní sortiment od hlubokého kypření, orby, přes přípravu seťového lůžka až po setí. Kromě odborníků byl doprovodný program zaměřen i na nejmladší generaci, pro niž byl připraven naučný program Zemědělství žije! a komentovaná prohlídka techniky využívané na polích.

Ukázky strojů v jednotlivých technologiích trval přes dvě hodiny. Během 35 ukázek se prezentovalo 23 strojů. Jednotlivé demonstrace byly seřazené do různých technologií, které provázel odborným výkladem ředitel divize ZT Ing. Michal Nýč.

Projekt Zemědělství žije! připravil kromě tradiční naučné stezky a podávaček na stánku také komentované vyprávění o tom, co vše zemědělci musí udělat, než se lidem dostanou potraviny na stůl. Nechybělo ani umělé vemeno a také několik skládaček.