• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Firemní den Farmet

V sídle společnosti v České Skalici v květnu proběhl tradiční Firemní den Farmet. Stejně jako v minulých letech byl zaměřen na prezentaci kompletního produktového portfolia zemědělské techniky včetně několika novinek. Praktická prezentace strojů na přilehlém poli byla odborně zaměřena na ukázku komplexních technologií zakládání porostů a přilákala vysoký počet návštěvníků.

Letošní návštěvnost byla zatím nejvyšší v dosavadní historii. Registrováno bylo přes 1000 návštěvníků. Významnou část návštěvníků tvořili zahraniční hosté z více než 15 trhů Evropy a Asie. Nemalý podíl návštěvníků tvořili také zástupci vědecké obce z výzkumných institucí a vysokých škol.

Akci zahájil svým projevem generální ředitel společnosti Farmet ing. Karel Žďárský, který prezentoval pozitivní meziroční vývoj ve výrobě a prodeji a v posilování spolupráce s obchodními partnery i konečnými zákazníky. Následný hlavní program ukázek strojů byl opravu bohatý – trval tři hodiny. Během tohoto času se prezentovalo 29 souprav traktorů se stroji, další byly prezentovány jako stacionární ukázky. Jednotlivé ukázky byly seřazené do různých technologií zakládání porostů a prezentovaly aktuální trendy ve zpracování půdy, aplikaci hnojiv a setí. Návštěvníci viděli také úplné novinky: Falcon SW, Strip-Till, Softer XL a Fantom 1250 PRO. Odborným výkladem provázel ředitel divize ZT Ing. Michal Nýč.

V rámci prezentace divize OFT se prezentoval extrudér krmiv FE 500 a lis olejnin Farmer 10. Zájemci mohli navštívit i experimentální lisovnu v areálu společnosti, shlédnout další malokapacitní i velkokapacitní lisovací a extruzní zařízení a získat detailní informace o komplexním programu technologií lisování olejnin a výrobu krmiv.

Součástí firemního dne byla již poněkolikáté osvěta zaměřená na žáky základních škol. Několik set dětí si přišlo prohlédnout moderní zemědělskou techniku a získat spoustu informací o zemědělství v naučném stánku Zemědělského svazu s názvem Zemědělství žije! V něm měli možnost poznat různorodost tohoto oboru v podobě poznávání semínek pěstovaných rostlin, sušených plodin, ukázek krmiv hospodářských zvířat či poznávání vyobrazených rostlin, zvířat a strojů. Naprostá většina si vyzkoušela na umělém vemenu, jak se dříve dojilo. A jako odměnu získali kromě dárečků od pořadatele firemního dne, společnosti Farmet, i brožurky, v nichž je popsán postup pěstování nejdůležitějších skupin plodin a chov hospodářských zvířat.