• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

DOD Řisuty a zemědělský den Mžany

Tento týden nás naleznete hned na dvou akcích. Ve středu 11. června od deseti hodin nás naleznete na dni otevřených dveří na farmě Ledce Agra Řisuty okr. Kladno a v pátek 13. června od 9 hodin na chovatelském a zemědělském dni na farmě v Sověticích ZAS Mžany okr. Hradec Králové.

Polní den Agra Řisuty

Tradiční polní a zemědělský den společnosti Agra Řisuty s.r.o. se letos uskuteční ve středu 11. června. Den otevřených dveří na farmě v Ledcích bude předcházet odborný polní den ve spolupráci s Osevem jih s.r.o. na pokusy s ozimou pšenicí.

Brány areálu se otevřou v 10 hodin a návštěvníci si budou moci prohlédnout moderní zemědělské stroje a historickou techniku, ale i popelářské auto a hasiče. Nahlédnout budou moci návštěvníci také do stájí s prasaty.Samozřejmostí budou i další stánky se zemědělskou tématikou. Program doplní bohaté občerstvení a pestrá tombola.

V rámci naučného stánku Zemědělství žije!, které zve k programu také okolní školy, bude připraveno, kromě stálého naučného programu s naučnou stezkou a poznávací soutěží, také několik dílčích stanovišť se praktickými činnostmi. Děti budou moci házet bramborou do kbelíku, vozit slámu v kolečku či hledat semínka v kupce sena.

Chovatelský zemědělský den Mžany

Pátek třináctého června nebude nešťastným, nýbrž svátkem pro chovatele českého strakatého skotu ve východních Čechách. Areál v Sověticích Zemědělské akciové společnosti Mžany a.s. totiž ožije chovatelskou soutěží, ale i bohatým doprovodným programem.

Společnost Chovservis a.s., která celou akci spolupořádá, totiž do areálu pozvala nejen chovatele a mnoho dalších firem, které s chovem skotu souvisí. Dostaví se i prodejci zemědělské techniky, kteří ukážou mnoho moderních strojů. Nebude chybět také ochutnávky a prodej regionálních potravin včetně kvalitního českého masa. O obohacení zemědělské výstavy se postará i prezentace MAS a KIS.

O předvádění a přípravu zvířat se postarají studenti Střední zemědělské školy v Poděbradech. Program pro děti pro letošní rok doplní Zemědělský svaz ČR, ale také Lesy ČR. V rámci naučných aktivit Zemědělství žije! si budou moci děti podojit umělé vemeno, či poznávat plodiny. Odměnou tentokrát bude i vlastnoručně zasazené semínko hrášku do kelímku.