• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Do škol míří nové pracovní sešity o zemědělství a životě na venkově

21.2.2018

I v letošním roce budou pro „zájemce“ z nejmladší generace k dispozici pracovní sešity zaměřené na předávání informací o zemědělství a životě na venkově.   Třetí přepracované vydání této čtyřdílné sady bylo tentokrát rozšířeno o základní informace o Programu rozvoje venkova (dále „PRV“) a poskytuje stručný přehled o dosavadních programech zemědělské dotační politiky. Je určené převážně pro vyučující na základních školách a jejich žáky. Toto vydání bylo finančně podpořeno z Technické pomoci PRV 2014‒2020 a dle názorů zástupců tvůrčího týmu tento tematicky ucelený a věkové skupině přizpůsobený obsah jednotlivých sešitů jistě přispěje k zlepšení vnímání zemědělské problematiky u mladé generace v České republice. V  jednotlivých kapitolách se žáci hravou formou dozvídají o pěstování plodin, chovu zvířat, práci se zemědělskou technikou, ale i o vodě, vzduchu, půdě a zajištění potravin či zdravé stravě. To vše je rozšířeno o informace o dotačních možnostech PRV a doplněno příklady realizovaných projektů z různých oblastí zemědělsko-potravinářského komplexu.  

 

Pracovní sešity využívají jak učitelé, tak i děti. Oblíbené jsou u předškoláků, pracují s nimi na základních ale i středních školách.

Jednotlivé kapitoly jsou totiž doplněny o návod pro učitele nejenom na doplňkové aktivity, hry apod., ale také o pracovní listy se zajímavými úkoly, tajenkami atp.  Sešity si v minulosti oblíbili jak předškoláci, tak mladá generace na prahu dospělosti.  Čtvrtou úroveň určenou pro nejstarší žáky využívají i na středních školách jako doplněk pro výuku odborných předmětů. Sešity určené pro 3. a 4. věkovou úroveň mohou tedy přispět i při volbě budoucího povolání žáků 2. stupně základních škol. Problém mezigenerační výměny v našem zemědělství totiž stále více nabývá na intenzitě a zástupci mladé generace v řadě zemědělských činností/profesí citelně schází….   V neposlední řadě s materiály pracují také na agroenvironmentálních kroužcích, jejichž vznik před lety inicioval Zemědělský svaz.

 

Sešity vznikly v roce 2013 jako překlad z irského originálu s názvem DigIn od irské organizace Agri Aware. „V roce 2017 se podařilo domluvit spolupráci s Programem rozvoje venkova a další upravené vydání doplněné o informace z tohoto významného dotačního titulu je „na světě“. Domníváme se, že takto tematicky ucelený materiál přispěje k dobrému pochopení zemědělské tematiky a podpoří zvýšení zájmu mladé generace o zemědělské aktivity,“ poznamenává Soňa Jelínková, koordinátorka projektu Zemědělského svazu s názvem Zemědělství žije.