• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Dny českého zemědělství

14.3.2019

V letošním roce plánuje Zemědělský svaz uspořádat první ročník celorepublikových Dnů českého zemědělství. Smyslem a cílem této akce je veřejnosti představit zemědělství a tím přispět k pozitivnímu vnímání zemědělství jako zajímavého a moderního oboru a zároveň odbourat mýty, které o zemědělství kolují. Tyto dny otevřených dveřích v zemědělských podnicích se uskuteční v jednotném celorepublikovém termínu, a to 14. – 15. června 2019. Jednotný termín napomůže větší propagaci a dvoudenní charakter akce umožní nahlédnout do tajů zemědělství jak školy, tak i laickou veřejnost. Pátek tak bude určen převážně pro děti ze škol a sobota pro veřejnost, ale i vlastníky půdy, členové družstev a spoluvlastníci podniků atd.

 

„Měnit obraz zemědělství v očích veřejnosti je dlouhodobý proces a nikdo jiný to za nás neudělá. Do této celostátní akce jsme se rozhodli jít proto, abychom zviditelnili naše zemědělské podniky a ukázali, jak hospodaří. Je nezbytné seznámit laickou veřejnost se zemědělstvím jako takovým, aby si uvědomila, jak moc je důležité a jak práce v něm vypadá,“ uvedl předseda svazu Martin Pýcha. „Uvědomujeme si, s jakými problémy se české zemědělství potýká a také vnímáme sílící negativní kampaně. Jednou z cest, jak tuto situaci řešit a měnit, je právě takováto pozitivní kontaktní kampaň našich členů prostřednictvím zapojení se do Dnů českého zemědělství.“

 

K akci se mohou připojit všechny zemědělské podniky, školní statky a farmy po celé republice, které mají veřejnosti a dětem co ukázat a mají chuť začít měnit celkový pohled na zemědělství, který se v posledních letech na veřejnosti zhoršuje.

 

Zemědělství je totiž v poslední době pod obrovským tlakem laické veřejnosti, především různých aktivistů, kteří si neuvědomují, že zemědělství je nezbytné brát jako celek, který nelze soudit pouze z jediného pohledu. Proto je nezbytné ukázat provázanost oboru, ale také jak zemědělci pečují o krajinu, jaké hospodaří s půdou a vodou v krajině a v neposlední řadě také jak vypadá správná péče o hospodářská zvířata, jejichž chov je často velmi odsuzován. Je proto třeba neustále vysvětlovat a názorně ukázat, jakou cestu urazila pohoda zvířat ve stájích a jakou péči dnes mají.

 

V zemědělství pracuje stále méně lidí a více se využívá moderních technologií a techniky. S moderní technikou však musí umět někdo pracovat, což bývá často kamenem úrazu mnoha podniků. Je proto třeba veřejnosti, a především mladým ukázat, že pokrok v zemědělství znamená také posun tímto směrem a jedná se tedy o velmi perspektivní obor, který představuje pro mladé zajímavou výzvu při volbě budoucího zaměstnání.

 

            Dny českého zemědělství tak představují cestu, jak přiblížit tento obor i lidem z měst, kteří by se o zemědělství dozvídali jen z doslechu a často si tak na základě mylných domněnek utvořili špatný obrázek.

 

            Zemědělský svaz ČR pro pořádání dnů otevřených dveří připravil podrobný manuál, který může pomoci připravit akci pestřejší a atraktivnější pro veřejnost. Pro Dny českého zemědělství zajistí propagaci na celostátní úrovni a zároveň pro zájemce připraví v rámci projektu Zemědělství žije! podpořeného Ministerstvem zemědělství naučné poznávací materiály pro děti.

 

            V případě zájmu o zapojení ke Dnům českého zemědělství se obraťte na Soňu Jelínkovou, e-mail: jelinkova@zscr.cz.