• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Den Země v ZD Jeseník

Pátek 24. dubna oslavili Den Země také v Zemědělském družstvu Jeseník a to velkolepou akcí pro děti. Během dopoledne se do podniku sjelo na 750 dětí z místní základní školy v Jeseníku. Byl zde totiž pro ně nachystán bohatý program. Na naučné prohlídce areálu se dostali žáci s učiteli do stájí, mléčnice i na dojírnu. Viděly chov ovcí, představena jim byla zemědělská technika a to i v ukázce práce.

Naučný program završily otázky z prošlého okruhu. Správné odpovědi šly do slosování a posléze byly oceněny. Navíc na ně čekaly také soutěže se Zemědělstvím žije!, či program s Agenturou ochrany přírody, neboť družstvo hospodaří v CHKO. Děti se tak mohly seznámit např. s chřástalem polním, ale i se specifikem hospodaření spojeným s jeho ochranou.

Na závěr se představila také Regionální potravina ze zdrojů ZD Jeseník. Ochutnávaly se místní speciality sýr Běla a jogurt Běláček.