• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Den v Kolinci

Dalším z podniků, který se rozhodl otevřít brány pro veřejnost, bylo ZOD Kolinec, které pozvalo žáky základních škol na den otevřených dveří. Nejen děti, ale také dospělí tak měli možnost poznat skutečný provoz zemědělského podniku, doplněný o výstavu moderní techniky. Na akci nakonec přijelo kolem dvou set dětí a nepočítaně dospělých.
V sídle družstva si tak všichni mohli prohlédnout dvě moderní haly pro odchov kuřat a pro mnohé návštěvníky bylo překvapením, že se tento provoz v areálu nachází. Protože dojnice jsou ustájeny v jiném středisku, přivezly pořadatelé alespoň některá zvířata na ukázku, aby byl přehled úplný.
Pro děti byl opět připraven program v rámci projektu Zemědělství žije!, kde si mohly ověřit a rozšířit své znalosti při poznávání semínek, obrázků rostlin, zvířat a strojů, případně na naučné stezce, kde se jim věnovali studenti a studentky střední zemědělské školy v Klatovech.