• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Den otevřených dveří v ZD Krásná Hora nad Vltavou

22.9.2017


ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. patří k jedněm z nejznámějších zemědělských podniků v republice s mnohaletou tradicí. Pro veřejnost připravila tato společnost na sobotu 16. září 2017 den otevřených dveří. Pátek 15. září byl věnován školám a odborné veřejnosti.
Zemědělský areál za páteční dopoledne navštívilo 520 dětí a studentů z okolních základních a středních škol. Odpolední blok pro odbornou veřejnost zahájil předseda ZD Krásná Hora nad Vltavou Ing. Jiří Zelenka za účasti ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky, předsedy Zemědělského svazu Ing. Martina Pýchy a Ing. Bohumila Belady - víceprezidenta Agrární komory. Po prohlídce areálu zemědělského podniku v Krásné Hoře se odborná veřejnost přesunula do střediska v Petrovicích, kde prohlídka pokračovala. V místním sále bylo přichystáno občerstvení a o zemědělství se debatovalo do pozdních hodin.
Sobotní odpoledne si do zemědělského podniku přišlo užít 850 lidí z řad široké veřejnosti. Nejvíce jich dorazilo do Krásné Hory, ale i Petrovice navštívilo mnoho lidí. Návštěvníci se účastnili komentované prohlídky stájí s českým strakatým skotem, dojírny a teletníku, ale i prohlídky bioplynové stanice či ukázky zemědělské techniky. Pro zájemce byl připraven autobus, který dopravil zájemce na prohlídku střediska chovu holštýnského skotu v Petrovicích. Pro všechny velké i malé návštěvníky byl připraven bohatý program. Zemědělský svaz ČR nachystal zábavné naučně vědomostní soutěže o nezbytnosti zemědělské výroby s odkazem na produkci potravin a potřebu přitáhnout mladé lidi do zemědělství. Děti i se svými rodiči navštívili naučnou stezku, poznávali semínka, rostliny, přiřazovali potraviny z jakých rostlin a zvířat pochází. Byli seznámeni s potravou, co konzumují dojnice v ZD Krásná Hora. Naučný program byl připraven Zemědělským svazem z projektu Zemědělství žije!
Nejmladší děti byli unešené ze semínkoviště, kde si mohli pohrát. Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení.
ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. byla vybrána mezi sedm demonstračních farem, které při hospodaření využívají inovativních prostředků, jenž přispívají v boji proti erozi a napomáhají ochraně půd a zadržení vody v krajině.
„Hospodaříme ve středním Povltaví, významnou roli pro nás hraje živočišná výroba, konkrétně chov mléčného skotu,“ říká Ing. Jiří Zelenka, předseda představenstva ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. Dodává, že zemědělství v očích veřejnosti není příliš v oblibě, právě proto se rozhodli otevřít brány i pro laickou veřejnost. „Rádi bychom totiž ukázali, že dnešní zemědělství a zejména pak péče o zvířata i o půdu je na vysoké úrovni. Pracovat v zemědělství se mladým příliš nechce, přestože se jedná o velmi perspektivní a moderní obor, který nikdy, z důvodu nutnosti produkovat potraviny, nezanikne. Práce v zemědělství vyžaduje kvalifikované pracovníky jak v živočišné výrobě, kde je potřeba si uvědomit, že i přes automatizaci a moderní technologie pracujeme s živými tvory, nebo v rostlinné výrobě, kde hledáme odborníky, kteří dokáží několikamilionové stroje nejen řídit, ale i opravit“ vysvětluje.