• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Besedy o zemědělství v Knihovně Antonína Švehly

15.1.2018

Zemědělský svaz České republiky navázal v rámci osvětového projektu Zemědělství žije! spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací. Pro podporu zemědělského oboru se v Knihovně Antonína Švehly uskuteční besedy o zemědělství.

Přijměte proto naši nabídku na zemědělskou osvětu. Prezentace o zemědělství je určena pro žáky 2. až 9. tříd základních škol.

Besedy se žáky základních škol jsou směřovány k tématům: nezbytnost zemědělství, chov hospodářských zvířat, pěstování kulturních plodin, práce se zemědělskou technikou.

Jedna beseda trvá dvě vyučovací hodiny. První hodina se nese v duchu počítačové prezentace, povídání a promítání fotografií o zemědělství všeobecně, půdě, rostlinné výrobě či chovu hospodářských zvířat.

Druhou hodinu zpestřují soutěže v poznávání sušených plodin a semen zemědělských plodin, ukázky krmiv, fotografií zemědělských strojů a značek traktorů. Pro ilustraci propojení zemědělství a potravinářství nechybí ani ukázka potravin a jejich přiřazování k zemědělským komoditám.

V případě zájmu kontaktujte Ing. Petru Mejsnarovou: mejsnarova.petra@uzei.cz

 

 

 

 

 

Projekt je realizován s finanční podporou MZe.