• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Besedy o zemědělství

Zemědělský svaz České republiky zahájil v rámci osvětového programu Zemědělství žije! podporu zemědělskému sektoru i na základních školách. Prvním krokem v letošním roce jsou besedy se žáky základních škol o zemědělství, chovu hospodářských zvířat, pěstování plodin ale i o práci se zemědělskou technikou.

Na podzim k nim přibudou také agroenvironmentální kroužky, které se uskuteční vesměs za podpory zemědělských podniků a středních zemědělských škol a učilišť.

První besedou na druhém stupni základních škol se stala prezentace o zemědělství pro žáky sedmých a osmých tříd na Základní škole v Troubelicích v Olomouckém kraji, jíž zorganizovala ing. Jana Kořalková z ú.o. Zemědělského svazu Šumperk. 

První hodina se nesla v duchu prezentace, povídání a promítání fotografií o zemědělství všeobecně, rostlinné výrobě a chovu skotu. Druhou hodinu zpestřily soutěže v poznávání sušených plodin a semen zemědělských plodin, krmiv, zemědělských strojů a značek traktorů. Nechybělo přiřazování potravin k zemědělským komoditám a umělé vemeno.

Nedílnou součástí propagace zemědělského sektoru budou od dubna také besedy se studenty středních zemědělských škol, na nichž jako hlavní host vystoupí ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR společně se zástupci z praxe, aby podpořili studenty při volbě zaměstnání ve prospěch agrárního oboru.


Ing. Soňa Jelínková, ZS ČR