• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Besedy na ZŠ

Nastal zimní čas, kdy kromě dnů otevřených dveří na středních zemědělských školách nejsou žádné zemědělské výstavy a chovatelské dny. Zemědělství žije! však nespí, ale pořádá besedy na základních školách. 

Besedy se žáky základních škol jsou směřovány k tématům: nepostradatelnost a důležitost zemědělského odvětví, chov hospodářských zvířat, pěstování kulturních plodin, práce se zemědělskou technikou.

Prezentace a soutěže o zemědělství jsou určeny pro žáky 2. až 9. tříd základních škol. Beseda trvá dvě vyučovací hodiny. První hodina se nese v duchu počítačové prezentace, povídání a promítání fotografií o zemědělství všeobecně, půdě, rostlinné výrobě či chovu hospodářských zvířat. Žáci mají možnost vyjádřit své názory a zeptat se na daná témata.

Druhou hodinu zpestřují soutěže v poznávání sušených plodin a semen zemědělských plodin, ukázky krmiv, fotografií zemědělských strojů a značek traktorů. Pro ilustraci propojení zemědělství a potravinářství nechybí ani ukázka potravin a jejich přiřazování k zemědělským komoditám. Pro mladší žáky máme nachystaný model farmy, starší si mohou zkusit podojit umělé vemeno.

Pokud budete mít zájem o takovouto besedu, neváhejte nás kontaktovat! Rádi přijedeme zpestřit vaši výuku. 

Těší se na vás tým Zemědělství žije!