• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Beseda ZŠ Štěpánská Praha

26. ledna se konala pilotní beseda pro žáky základních škol. První beseda se konala na Základní škole u Svatého Štěpána v Praze, s níž již projekt Zemědělství žije! absolvoval prosincovou školu v přírodě na Vysočině, kam vyrazila 5. třída. Povídání na téma zemědělství, ukázky a soutěže děti a učitele zaujaly natolik, že si nás pozvali do vyučování obohatit vyučovací hodinu o zemědělské půdě. 

Na přednášku se z důvodu vysoké nemocnosti spojila 4. a 5. třída. Beseda trvala asi hodinu a půl a obsahovala prezentaci se spoustou obrázků na téma půda, které se probíralo ve škole, obohacenou o další zajímavé zemědělské znalosti, které děti v učebnicích nenajdou, obrázky, a nechybělo ani poznávání semen kulturních plodin a sušených klasů.

Děti pečlivě a se zájmem poslouchaly a také se aktivně zapojovaly, ať už kladly otázky na věci, které je zajímaly, nebo odpovídaly na otázky kladené námi.

Jsme rádi, že se beseda líbila a doufáme, že přibydou další a že se takto děti dozví více zajímavých věcí o oboru zemědělství, než by se dozvěděly např. v hodině přírodovědy.