• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Beseda se žáky

Projekt Zemědělství žije! otestoval první besedu s žáky základní školy. V příštím roce totiž chystá obohacení zemědělské osvěty o besedy a naučné programy na základních a středních školách v rámci tzv. projektových dnů.

První povídání se žáky 5. třídy Základní školy Štěpánská v Praze se uskutečnilo na škole v přírodě na Vysočině ve školském vzdělávacím zařízení Chaloupky, kde měli pro žáky připravený týdenní program na téma historie všedního dne, kde děti vyzkoušely řadu prací a her vlastních našim babičkám a dědům, prababičkám a pradědům. Programy pro školy zde v ekologickém duchu chystají již řadu let.

Kromě her, četného vyrábění a pečení se děti měly možnost seznámit i s tradicemi na venkově spojených se zemědělstvím. Každé ráno se skupinka otužilců vypravila v sychravém a větrném počasí na minifarmu, která bývalý lovecký zámeček nedaleko Brtnice obklopuje. Děti zde mohly nejen pohladit, ale i nakrmit hospodářská zvířata.

Středeční den pak byl ve znamení putování na nedalekou farmu ZD Chaloupky v Zašovicích. Na děti zde čekala prohlídka farmy s povídáním o hospodářských zvířatech, ale také práce s mlékem a smetanou. Děti tak měly jedinečnou možnost utlouct si máslo a vyrobit vlastní přírodní sýr.

Zemědělství žije! tak mohlo v podvečer velmi vhodně navázat se zemědělskou osvětou doplněnou obrázky a povídáním o tom, jak moc je pro společnost zemědělství důležité a co všechno musí farmář obstarat, než se z jednotlivých komodit může stát potravina.

Více než hodinové povídání na téma české zemědělství – naše obživa i přes náročný den děti vnímaly, dle reakcí soudě, velmi pozorně. Po večeři na žáky čekala zkouška pozornosti v podobě naučné stezky, poznávání a přiřazování potravin k původním komoditám. Nutno říci, na děti zemědělstvím nepolíbené, si vedly velmi obstojně.